Zwin Natuur Park viert succesvol ringseizoen vogels in najaar 2023

Het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist heeft een succesvol vogelringseizoen in het najaar van 2023 afgesloten, met 8.254 geringde vogels. Dit project, uitgevoerd in samenwerking met BeBirds, is cruciaal voor het onderzoek naar vogeltrek en biodiversiteit.

23 november 2023, Zwin Natuur Park, Knokke-Heist

In het idyllische Zwin Natuur Park, een parel in Knokke-Heist, werd het vogelringseizoen van 2023 met succes afgerond. Tussen 30 juli en 12 november werden maar liefst 8.254 vogels voorzien van een wetenschappelijke ring. Dit project, uitgevoerd in samenwerking met BeBirds van het Instituut voor Natuurwetenschappen, is een cruciaal onderdeel van het langlopende onderzoek naar vogeltrek.

Een vijfjarige traditie van precisie en wetenschap
Al vijf jaar lang is het ringstation in het Zwin Natuur Park een broeinest van wetenschappelijke activiteit. Sinds 2019 zijn er meer dan 35.000 vogels geringd, wat het park tot een belangrijk centrum voor ornithologisch onderzoek maakt.

De kunst van het vogelringen
Vogelringen is een nauwgezet proces dat elke dag plaatsvindt, met uitzondering van dagen met slecht weer. De grootste uitdaging dit jaar was de aanhoudende, krachtige zuidwestenwind in oktober en november, die invloed had op zowel de vogels als de ringers.

Belangrijke terugmeldingen en diversiteit
Naast de nieuwe ringen, waren er 607 terugmeldingen van eerder geringde vogels. Deze gegevens, inclusief terugmeldingen uit Nederland, Frankrijk, Duitsland en Zweden, zijn van onschatbare waarde voor het onderzoek naar vogeltrek.

De rijkdom van het Zwin weerspiegeld in soorten
In 2023 werden 64 verschillende vogelsoorten geringd. De zwartkop spande de kroon met 3.517 exemplaren, gevolgd door de kleine karekiet en de rietzanger. Interessant is de verschuiving in aantallen van de roodborst, die beïnvloed werd door het wisselvallige weer.

Opvallende en zeldzame gasten
Naast de reguliere soorten werden ook zeldzamere soorten zoals ijsvogel, draaihals, bladkoning en Siberische boompieper gespot en geringd. Deze vondsten benadrukken de biodiversiteit en het belang van het Zwin als tussenstop voor trekvogels.

Een toewijding aan langetermijnonderzoek
Het consequent ringen van vogels op een gestandaardiseerde manier is essentieel voor het verzamelen van waardevolle data. Dit draagt bij aan een dieper begrip van het trekgedrag van vogels en versterkt de positie van het Zwin als een centrum voor natuuronderzoek.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be