Zware brand in Lo-Reninge legt schrijnwerkerij in as.

Brandweer Westhoek werd omstreeks 20u opgeroepen voor een uitslaande brand in Turkeyen te Lo-Reninge. Bij aankomst van de brandweer stond een schrijnwerkersbedrijf volledig in lichterlaaie. Meerdere brandweerposten zijn ter plaatse met extra tankwagens, autopompen en ladderwagens. Een BE-Alert bericht werd uitgestuurd om de bevolking te verwittigen van de hevige rookontwikkeling. In de nabijheid van de brand wordt gevraagd om de ramen en deuren te sluiten, en de ventilatie uit te schakelen. De brandweerploegen zullen nog ettelijke uren in de weer zijn.

Bij de brand is asbest vrijgekomen. Woningen in de nabije omgeving van de brand waar mogelijks asbestdeeltjes zijn terechtgekomen, worden persoonlijk op de hoogte gebracht door de burgemeester en de adviseur gevaarlijke stoffen. Zij zullen zo de nodige richtlijnen inzake de opruiming van de asbestpartikels krijgen.

De brand is ondertussen onder controle. De loods is volledig vernield door de brand. Niemand raakte gewond. Een deskundige van het parket deed reeds de eerste vaststellingen en zal morgen zijn onderzoek verder afronden na de bluswerkzaamheden.

Veelgestelde vragen bij asbest

Door de brand is asbest vrijgekomen, wat betekent dit voor mij?

Tijdens de brand is er asbest vrijgekomen: het gaat zowel om stukken asbesthoudend materiaal, als om asbestvezels. Asbestmateriaal kan door de rook en afhankelijk van de wind tot maximaal enkele honderden meters worden meegevoerd. Kleine asbestvezels zweven met de rook mee weg.

Wij vragen u om binnen te blijven, ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het gaat om het volgende gebied:

Het gebied wordt zo snel mogelijk schoongemaakt, maar een juiste timing kunnen we nog niet geven. Op de website van uw stad/gemeente informeren we u op regelmatige tijdstippen over de vooruitgang van de werkzaamheden.

Hoewel het schoonmaken met alle zorgvuldigheid zal worden uitgevoerd, kan het zijn dat u achteraf nog stukjes asbesthoudend materiaal in uw omgeving aantreft. Mocht dit gebeuren, dan kunt u dit melden bij de gemeente. Laat de stukjes liggen en voorkom dat kinderen ermee gaan spelen.

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een reeks vezelachtige mineralen. Asbesttoepassingen zijn sinds 1998 niet meer in België te koop. Een paar van de bekendste voorbeelden die men nu nog regelmatig tegenkomt zijn:

  • Asbestcement golfplaten.
  • Asbestisolatie rond verwarmingsbuizen.
  • Afdichtkoord voor kacheldeurtjes.

Verbranden de asbestvezels niet bij een brand?

Omdat asbest bestand is tegen zeer hoge temperaturen en sterke krachten, blijven bij een brand de eigenschappen en daarmee de risico’s van de asbestvezels behouden. Het asbesthoudende ‘bindmateriaal’ (zoals karton/ papier, kunststof of cement) raakt vaak zeer zwaar beschadigd, verbrandt of versplintert tot kleine stukjes. Meestal verspreiden deze (stukjes) asbesthoudende restanten zich in de directe omgeving van de brand.

Pas boven 1200 °C verandert asbest van structuur en verliezen de vezels hun gevaarlijke eigenschappen. Bij een brand worden deze hoge temperaturen meestal niet bereikt. Asbestcement spat voor het bereiken van deze temperatuur uiteen.

Wat zijn de mogelijke gezondheidsrisico’s van asbest?

Er dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen asbesthoudend materiaal en losse asbestvezels. Gezondheidsrisico’s kunnen alleen optreden bij losse asbestvezels.

Als asbesthoudend materiaal in goede staat is, zitten de vezels doorgaans stevig vast en is er geen gevaar. Er moet wel op gelet worden dat achtergebleven materiaal niet verder kan verbrokkelen (bv. door vertrappelen).

Asbestmaterialen hebben de eigenschap zich te splitsen tot uiterst fijne en met het blote oog onzichtbare vezeltjes. Deze losse asbestvezels zijn zo licht dat ze lang in de lucht blijven zweven en gemakkelijk ingeademd kunnen worden. Asbestvezels zijn slechts schadelijk voor de gezondheid wanneer ze ingeademd worden en niet bij huidcontact of bij inslikken.

Het inademen van asbestvezels kan mogelijks op termijn kanker veroorzaken. De kans is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid asbestvezels waaraan iemand wordt blootgesteld. Hoe meer vezels en hoe langer de blootstelling, hoe groter het risico.

De tijd tussen blootstelling en het optreden van de kanker is lang (gemiddeld 40 tot 45 jaar). Dit betekent dat de ziekte kan opduiken bij mensen die lang geleden in contact kwamen met asbest. Het overgrote deel van de mensen die ziek worden, zijn blootgesteld als arbeider.

Ik moet erg hoesten, heb ik asbestvezels ingeademd?

Inademen van asbestvezels veroorzaakt geen hoesten. Mogelijk heeft u in de rook gestaan waardoor uw luchtwegen zijn geïrriteerd. Deze klachten verdwijnen meestal vanzelf. Als de klachten toch lang blijven aanhouden, kunt u best uw huisarts raadplegen. Mensen met bestaande luchtwegenklachten kunnen hier sneller last van krijgen.

Wat moet ik doen als ik mogelijk asbestvezels heb ingeademd?

Indien u het vermoeden hebt dat u asbestvezels heeft ingeademd, hoeft u niets te ondernemen. Een medisch onderzoek na een vermoeden van inademing heeft absoluut geen zin, zeker niet als het om een toevallige of éénmalige blootstelling gaat. Het is ook niet mogelijk om te testen of u asbestvezels heeft ingeademd.

Enkel indien u gezondheidsklachten heeft, is het raadzaam om uw huisarts te contacteren.

Kunnen asbestvezels verwijderd worden uit het lichaam?

Bij het inademen komen asbestvezels in de longen. De meeste vezels worden door het lichaam verwijderd. Een deel van de vezels adem je onmiddellijk terug uit of wordt via opgehoest slijm ingeslikt waardoor ze met de stoelgang het lichaam verlaten. Een aantal vezels worden mogelijks afgezet in de luchtwegen en op het longweefsel.

Zijn asbestvezels gevaarlijk via huidcontact of door het in te slikken?

Asbestvezels zijn slechts schadelijk voor de gezondheid wanneer ze ingeademd worden en niet bij huidcontact of bij inslikken.

Kan ik de groenten/fruit/kruiden uit mijn tuin nog eten?

Eventuele asbestvezels worden niet opgenomen door de plant maar blijven aan de buitenkant zitten. U moet de groenten uit uw tuin voor gebruik extra goed schoonmaken met water. Zichtbaar vervuilde groenten kunt u beter niet eten omwille van andere schadelijke stoffen die in de brandresten kunnen zitten.

Asbestvezels kunnen ook opgenomen worden via het drinkwater en eventueel voedsel. Bijna alle opgenomen vezels zullen via de stoelgang worden uitgescheiden.

Wat doe ik met mijn dieren?

Als de dieren in het getroffen gebied kunnen komen, wordt u geadviseerd om deze dieren binnen te houden om verspreiding van eventuele asbestvezels te voorkomen. De dieren mogen weer naar buiten zodra het asbest is opgeruimd.

Hoe kan ik mij beschermen tegen asbestvezels?

Tijdens de brand kan u zich het best beschermen tegen de asbestvezels door binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten.

Na de brand kan u door een aantal eenvoudige maatregelen voorkomen dat verdwaalde asbestvezels zich in huis verspreiden:

  • Doe uw schoenen uit als u thuis komt, op die manier voorkomt u dat de asbestvezels mee naar binnen komen.
  • Neem het stof in huis zo veel mogelijk af met een vochtige doek en reinig de vloer met water en dweil in plaats van met een stofzuiger.
  • Ook dieren kunnen asbestvezels mee naar binnen brengen, hou dieren dan ook zoveel mogelijk binnen.

Kan ik asbest zelf opruimen?

Nee, dit wordt afgeraden. De gemeente of een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf zal er voor instaan dat op een zorgvuldige manier wordt opgeruimd. Bij het onvoorzichtig opruimen van asbestresten kunnen vezels vrijkomen. Hoewel het schoonmaken met alle zorgvuldigheid zal worden uitgevoerd, kan het zijn dat u achteraf nog stukjes asbesthoudend materiaal in uw omgeving aantreft. Mocht dit gebeuren, dan kunt u dit melden bij de gemeente. Laat de stukjes liggen en voorkom dat kinderen ermee gaan spelen.

Zorgt de regen niet voor reiniging van de besmette omgeving?

De regen zorgt ervoor dat de asbestdeeltjes neerslaan en dat ze niet verwaaien.

Ik zie allemaal mensen in beschermende kleding, moet ik geen beschermende kleding dragen?

Omdat de werknemers van een asbestverwijderingsbedrijf bijna dagelijks met asbest omgaan en direct met asbest in contact komen, zullen zij beschermende kleding dragen. De inwoners zijn slechts gedurende een korte periode blootgesteld, beschermende kleding is zodoende niet nodig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *