Zedelgems kinderopvang in balans: Een gebaar van gemeenschap en zorg

Na het onverwachte nieuws over de sluiting van kinderdagverblijf ‘t Pagaddertje, heeft de gemeente Zedelgem actie ondernomen door het pand te kopen en samen te werken met Motena Kidz uit Roeselare voor de voortzetting van de opvang. Dit waarborgt de toegankelijkheid en betaalbaarheid van kinderopvang in de gemeenschap.

De roep van een gemeenschap

Toen enkele maanden terug het nieuws naar buiten kwam dat kinderdagverblijf ‘t Pagaddertje in Aartrijke zijn deuren zou sluiten, ging er een schokgolf door de gemeente Zedelgem. “De noodzaak om te handelen was evident,” stelde Burgemeester Annick Vermeulen vast. Want achter dit bericht zaten 25 gezinnen die zich plotseling afvroegen: “Waar brengen we morgen ons kind naartoe?”

Samen om de tafel: De zoektocht naar een oplossing

Gezien de kloof tussen vraag en aanbod van kinderopvang in Zedelgem, was er een dringende behoefte aan daadkracht en samenspraak. Schepen van kinderzorg en sociale zaken, Ellen Goes, belichtte de collaboratieve inspanningen: “Diverse gesprekken hebben plaatsgevonden – met de huidige uitbater van ‘t Pagaddertje, potentiële overnemers, en natuurlijk, ons gemeentebestuur.” Deze samenwerking bracht een cruciaal inzicht: om de gesubsidieerde opvang te behouden moest de locatie van ‘t Pagaddertje blijven bestaan. De oplossing lag dan ook in het aankopen van het pand door de gemeente zelf.

De betekenis van gesubsidieerde kinderplaatsen

Goes onderstreept de bijzondere aard van ‘t Pagaddertje. Hier betalen ouders op basis van hun inkomen en gezinssituatie, wat het toegankelijk maakt voor velen. “Deze overname waarborgt dat kinderopvang in onze gemeenschap betaalbaar en bereikbaar blijft,” zegt ze, een sentiment dat Burgemeester Vermeulen krachtig echoot.

Een nieuw hoofdstuk met Motena Kidz

Het lokaal bestuur heeft niet alleen een gebaar van solidariteit getoond door het pand te kopen, maar ook door samen te werken met Motena Kidz uit Roeselare. “Ze zullen de fakkel van ‘t Pagaddertje overnemen, en dit geeft ouders niet alleen zekerheid over opvang maar ook over de werkzekerheid van het huidige personeel,” bevestigt Burgemeester Vermeulen.

Formaliteiten en toekomstplannen

Hoewel de goodwill en intentie duidelijk zijn, wachten er nog officiële procedures. De gemeenteraad moet de aankoop nog goedkeuren, en de huurovereenkomst met Motena Kidz wordt nog afgerond. Maar één ding is zeker: in Zedelgem wordt zorg gedragen voor haar jongste inwoners.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be