Woosh bereidt voor: energie omzetting van luierafval in Brugge

De Gentse start-up Woosh staat op het punt om een grote stap te zetten in het circulair maken van luierafval. Hoewel eerder gemeld werd dat de installatie voor het recyclen van luierafval al in gebruik was in Brugge, verduidelijkt Woosh dat de installatie volgend jaar in Brugge zal worden geplaatst, dankzij een samenwerking met afvalintercommunale IVBO.

De realiteit achter de recycling

In de installatie wordt het plastic gescheiden van het overige materiaal. Echter, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, wordt het plastic op dit moment nog niet verwerkt tot nieuwe producten. Afhankelijk van de zuiverheid en de waarde zal het plastic in de toekomst een specifieke bestemming krijgen. “Het plastic wordt inderdaad gescheiden van het overige materiaal, maar wordt nog niet verwerkt tot nieuwe producten. Afhankelijk van de zuiverheid en de waarde van het plastic zal deze een specifieke afzetmarkt krijgen,” stelt Silke Duthoit van Woosh.

Van luiers naar energie

Woosh heeft een innovatieve aanpak ontwikkeld om de energie van luierafval te benutten. Ze gaan luiers van kinderdagverblijven en onthaalouders verzamelen en zijn in de voorbereidende fase om deze in hun nieuwe installatie in Brugge te verwerken. “We hebben inderdaad de installatie in Brugge nog niet “in gebruik genomen. Dankzij het partnership met afvalintercommunale IVBO in Brugge beschikken we nu wel over een locatie om de installatie te plaatsen. Die zal er volgen in de loop van volgend jaar, ” vertelt Silke Duthoit van Woosh.

Luiers genereren warmte

De samenwerking met IVBO en De Blauwe Lelie opent nieuwe perspectieven voor Woosh. In de beginfase zal het luierafval energetisch worden benut: het wordt verbrand om warmte te genereren. IVBO heeft ook plannen om in latere fases bij te dragen aan afvalpreventie en het recyclen van waardevolle materialen via geavanceerde technologieën.

Circulaire economie in actie

De samenwerking tussen Woosh, IVBO en De Blauwe Lelie benadrukt hoe de principes van circulaire economie in realiteit kunnen worden omgezet. Dit partnerschap is gericht op het verminderen van de afvalberg en het bevorderen van duurzaamheid – een essentiële stap richting een groenere toekomst.

“Een druppel op een gloeiende plaat, maar toch een lichtpuntje op weg naar een groenere toekomst.” – Karin Robert, Groen Gemeenteraadslid

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be.