Westnieuws.be benadrukt verschil tussen bemiddelingsverzoek en klacht in Diksmuide

Diksmuide, 2023 – In een recente gemeenteraadsvergadering in Diksmuide heeft burgemeester Lies Laridon beweerd dat Westnieuws.be een klacht heeft ingediend bij de gouverneur, een bewering die door het nieuwsmedium zelf wordt tegengesproken. Volgens Westnieuws.be hebben zij geen klacht ingediend, maar slechts een mail met een verzoek tot bemiddeling naar het kabinet van de toenmalige minister Somers gestuurd. Dat is nog altijd geen formele klacht.

Een verzoek om bemiddeling, geen Klacht

Westnieuws.be benadrukt dat er een fundamenteel verschil is tussen een klacht en een verzoek om bemiddeling. Een klacht duidt op een formeel bezwaar tegen een bepaalde handeling of beslissing, terwijl een bemiddelingsverzoek een poging is om via dialoog tot een oplossing te komen. De redactie van Westnieuws.be stelt dat zij in dit geval voor de laatste optie hebben gekozen, in een poging een brug te slaan tussen verschillende partijen.

Misverstanden in de gemeenteraad

De uitspraken van burgemeester Lies Laridon in de gemeenteraad hebben voor verwarring gezorgd. Westnieuws.be betreurt het dat de waarheid hierdoor verdraaid wordt, vooral door iemand die het gemeentebestuur van Diksmuide moet vertegenwoordigen. Volgens hen toont dit een gebrek aan respect voor de feitelijke waarheid en voor de rol van de media als onafhankelijk nieuwsorgaan.

Geen verantwoordelijkheid voor interne bestuursproblemen in Diksmuide

Bovendien benadrukt Westnieuws.be dat zij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele interne problemen binnen het schepencollege van Diksmuide. Hun journalistieke werk en de keuze om bronnen binnen het college niet te onthullen hebben geleid tot een schorsing, een stap die zij als ongegrond en onaanvaardbaar beschouwen.

Oproep tot correcte voorstelling van feiten

Westnieuws.be roept de vertegenwoordigers van het stadsbestuur van Diksmuide op om nauwkeurig en eerlijk om te gaan met informatie en uitspraken, vooral in een publiek forum zoals een gemeenteraad. Het handhaven van integriteit en waarheid is essentieel voor een gezonde democratie en voor het vertrouwen van de burger in hun lokale overheid. Andy Vermaut, de vertegenwoordiger van Westnieuws.be, uit in zijn slotwoorden de hoop dat toekomstige discussies en debatten binnen de gemeenteraad van Diksmuide gebaseerd zullen zijn op feiten en wederzijds respect, en dat de rol van de media in het waarborgen van transparantie en verantwoording wordt gerespecteerd.

( Tekst Serge Jansen www.westnieuws.be )