West-Vlaanderen zet nieuwe stappen in de strijd tegen dak- en thuisloosheid

Met het nieuwe actieplan voor de bestrijding van dak- en thuisloosheid zet West-Vlaanderen een grote stap vooruit in de zorg voor haar inwoners. Door samenwerking, financiële steun en een drievoudige aanpak richt de Provincie zich op preventie, opvang en doorstroom naar duurzame woonoplossingen.

West-Vlaanderen, 25 november, 09:00 uur

In de serene ochtendlucht van West-Vlaanderen, waar de mist nog hangt boven de velden, ontplooit zich een verhaal van hoop en daadkracht. De Provincie West-Vlaanderen, bekend om haar rijke geschiedenis en levendige gemeenschappen, heeft een ambitieus actieplan gelanceerd dat gericht is op de bestrijding van dak- en thuisloosheid. Dit plan, dat zich uitstrekt van 2023 tot en met 2025, belichaamt een collectieve inspanning van diverse organisaties en autoriteiten.

Een charter van samenwerking en toewijding

Het hart van dit initiatief is het ‘Charter inzake de bestrijding van dak- en thuisloosheid 2023-2025’. Een document van engagement en samenwerking, ondertekend door de Provincie samen met CAW Noord-West-Vlaanderen, CAW Zuid-West-Vlaanderen, CAW Centraal West-Vlaanderen, Welzijnsvereniging ‘t Sas, en de steden en OCMW’s van Oostende, Roeselare en Kortrijk. Deze breed gedragen samenwerking vormt de basis voor een meer omvattende en effectieve aanpak van een hardnekkig sociaal probleem.

De drie pijlers van het actieplan

Het actieplan rust op drie fundamentele pijlers:

  1. Preventie van dak- en thuisloosheid: Deze tak richt zich op het vroegtijdig identificeren en aanpakken van risicofactoren, een cruciale stap om uithuiszettingen te voorkomen.
  2. Opvang in situaties van effectieve dak- en thuisloosheid: Hierbij ligt de focus op het bieden van (winter)nachtopvang en crisisinterventie, afgestemd op de specifieke behoeften van kwetsbare groepen zoals gezinnen, alleenstaande vrouwen, en chronisch daklozen.
  3. Doorstroom naar een duurzame woonoplossing: Deze pijler streeft naar het minimaliseren van de periode van dakloosheid en begeleidt mensen actief naar passende huisvesting, met bijzondere aandacht voor het ‘Housing First’-concept.

Een financiële impuls voor verandering

Om deze ambitieuze doelstellingen te realiseren, reserveert de Provincie West-Vlaanderen jaarlijks een substantieel budget van 460.000 euro. Hierin is ook een jaarlijkse subsidie van 114.000 euro inbegrepen voor (winter)nachtopvanginitiatieven. Deze financiële injectie is essentieel om de nodige acties te kunnen ontplooien en om de medewerkers op het terrein adequaat te ondersteunen.

Een toekomst van hoop

Deze uitgebreide aanpak onderstreept de vastberadenheid van West-Vlaanderen om een significante vermindering van dak- en thuisloosheid te realiseren. Het is een bemoedigend voorbeeld van hoe samenwerking, engagement en gerichte inzet kunnen leiden tot een betere toekomst voor de meest kwetsbare leden van onze samenleving.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )