West-Vlaanderen maakt 36 kruispunten conflictvrij in 2023

Veiligheid eerst: een grote stap vooruit

In de voortdurende inspanning om de verkeersveiligheid te verhogen, zijn al 121 West-Vlaamse kruispunten conflictvrij gemaakt sinds 2016. Dit jaar worden hier nog 36 kruispunten aan toegevoegd. Conflictvrije kruispunten zorgen ervoor dat fietsers en voetgangers gescheiden van auto’s kunnen oversteken, wat leidt tot een aanzienlijke daling van ongevallen en verhoogde doorstroming bij verkeerslichten.

Brecht Warnez, Vlaams parlementslid, kaartte deze kwestie aan bij minister Lydia Peeters (Open VLD), benadrukkend dat “door het conflictvrij maken, de verkeersveiligheid toeneemt en de doorstroming van het verkeer bij verkeerslichten verbetert.”

Historische inspanningen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) lanceerde in 2016 het Actieplan Verkeerslichten. Het doel? Kruispunten zo veel mogelijk conflictvrij maken. Tot op heden zijn er in Vlaanderen 631 extra conflictvrije kruispunten gerealiseerd, waarvan West-Vlaanderen er trots 121 voor haar rekening neemt.

Resultaten die tellen

De resultaten liegen er niet om. Warnez deelde mee dat “het aantal letselongevallen op deze kruispunten met 19% is afgenomen en het aantal slachtoffers zelfs met 20%.” Dit bewijst de effectiviteit van het Actieplan Verkeerslichten en het belang ervan voor de komende jaren.

Minister Lydia Peeters bevestigde onlangs haar plannen om dit jaar 125 kruispunten conflictvrij te maken, met 36 ervan in West-Vlaanderen, waaronder 9 in Brugge. De volledige lijst is bijgevoegd bij dit persbericht.

Voor verdere informatie: Brecht Warnez, brecht.warnez@vlaamsparlement.be, Vlaams Parlementslid & Schepen in Wingene

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be