Waterbeheer in het Ijzerbekken: Paul Claus spreekt over historische uitdagingen en toekomstvisie

In dit artikel bespreekt Paul Claus, voormalig bekkencoördinator van het Ijzerbekken, de historische uitdagingen en de toekomstvisie op waterbeheer in Diksmuide. Hij benadrukt de noodzaak van een permanente werkgroep en de recente acties van de Vlaamse regering. Claus’ betrokkenheid als burger in lokale initiatieven onderstreept zijn toewijding aan de regio.

18 november 2023, Diksmuide

Diksmuide, een stad die historisch vaak geconfronteerd werd met de grillen van de Ijzer, staat vandaag de dag op een keerpunt in haar strijd tegen overstromingen. In een exclusief gesprek met Westnieuws.be deelt Paul Claus, voormalig bekkencoördinator van het Ijzerbekken, zijn inzichten over de overstromingsproblematiek en de toekomst van waterbeheer in de regio.

Achtergrond:

Paul Claus, betrokken bij het beleid rond de talrijke overstromingen tussen 1992 en 2003, benadrukt de complexiteit van het waterbeheer in het Ijzerbekken. “Het opstellen van een degelijk plan en de realisatie van noodzakelijke werken waren uitdagingen die vaak jaren in beslag namen,” legt hij uit.

Uitdagingen en vertragingen:

Hij wijst op de vertragingen in de uitvoering van cruciale werken en stelt dat een permanente werkgroep, ondersteund door wetenschappelijke expertise, onontbeerlijk is voor een efficiënt beheer van de waterhuishouding. “Het bestaande bekkencomité zou deze rol perfect kunnen vervullen,” suggereert Paul Claus.

Recent nieuws:

Paul Claus verwijst naar recente berichtgeving waarin de Vlaamse regering opdracht heeft gegeven om binnen een maand een gedetailleerd rapport te presenteren. Dit toont de urgentie en de hernieuwde aandacht van de overheid voor de problematiek.

Burgerinitiatief

Als actieve burger heeft Claus ook bijgedragen aan het ontwerp van het mobiliteitsplan Westhoek. Zijn inzendingen namens de ‘Wakkere burgers van Diksmuide’ tonen zijn voortdurende betrokkenheid bij lokale en regionale kwesties. De inzichten van Paul Claus bieden een waardevolle blik op de historische uitdagingen en de toekomstige richting van waterbeheer in de Westhoek. Zijn ervaring en vooruitziende blik zijn cruciaal in de voortdurende strijd tegen overstromingen en in het waarborgen van een veilige en duurzame leefomgeving.

Tekst door Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be