Wanneer is een tekstberichtje grensoverschrijdend?

Het recente geval van Joris Hindryckx, voormalig algemeen directeur van de Kortrijkse hogeschool Vives, heeft vragen opgeroepen over wat grensoverschrijdend gedrag inhoudt in de moderne wereld van snelle communicatie.

Houthulst, 16 september 2023 In een tijdperk waarin communicatie binnen enkele seconden plaatsvindt en de grenzen tussen professioneel en persoonlijk steeds vager worden, duiken onvermijdelijk vragen op over de juiste etiquette. Wat is grensoverschrijdend gedrag in een wereld die steeds meer verbonden is door technologie? Het recente geval van Joris Hindryckx brengt deze vragen scherp in beeld. Zijn we nu ook niet aan het overdrijven?

In het panorama van Vlaamse leiders en vernieuwers springt één naam bijzonder in het oog: Joris Hindryckx. Een man wiens invloed niet beperkt bleef tot de grenzen van Houthulst, maar wiens visie en leiderschap de hele regio raakte en ver daarbuiten.

Het is een ding om een plaats op de kaart te zetten, maar het is een heel andere prestatie om het te doen met de flair, integriteit en visie waarmee Hindryckx Houthulst heeft getransformeerd. Zijn vastberadenheid, gecombineerd met een vooruitziende blik, heeft deze charmante gemeente niet alleen zichtbaar gemaakt, maar ook haar potentieel ontgrendeld.

Maar Hindryckx’s invloed gaat veel verder dan Houthulst. In zijn rol bij Vives heeft hij laten zien dat goed leiderschap niet enkel gaat om visie, maar ook om karakter. Hij stond bekend in de bredere gemeenschap als een directeur die niet alleen correct en integer was, maar ook inspirerend. Hij had de zeldzame gave om niet alleen het beste uit zijn medewerkers en studenten te halen, maar ook om hen te inspireren tot grootsheid.

In een tijd waarin integriteit en authenticiteit soms schaarse goederen lijken, straalt Joris Hindryckx als een baken van beide. Zijn naam zal ongetwijfeld in de annalen van Houthulst en Vives worden opgenomen als een voorbeeld van wat echt leiderschap inhoudt. En voor degenen die het voorrecht hebben gehad om met hem te werken of onder zijn begeleiding te studeren, zal zijn nalatenschap er een zijn van blijvende impact en inspiratie.

Directeur in opspraak

Joris Hindryckx, 60 jaar oud en voormalig algemeen directeur van de Kortrijkse hogeschool Vives, bevindt zich in het oog van een storm van controverse. Drie vrouwelijke collega’s brachten beschuldigingen tegen hem naar voren na het ontvangen van berichten die zij als ongepast ervoeren. Tot de laatste dag van augustus was Hindryckx ook de burgemeester van Houthulst, waar hij momenteel de rol van eerste schepen vervult en waar iedereen hem als een beminnelijk man kent.

Een artikel in Het Nieuwsblad meldt dat op verzoek van het bestuursorgaan, Hindryckx tijdelijk een stap terug heeft gezet vanwege klachten over zijn leiderschapsaanpak. IDEWE, een externe dienst gericht op preventie en bescherming op de werkvloer, is momenteel belast met het onderzoeken van deze beschuldigingen.

Een dunne lijn

Wat betekent het om “grensoverschrijdend” te zijn in deze tijd? Hindryckx, de voormalige burgemeester van Houthulst, wordt beschuldigd van het overschrijden van deze delicate grens door berichten te sturen naar vrouwelijke collega’s. Hoewel hij de beschuldigingen ontkent, heeft hij besloten een stap opzij te zetten in het belang van rust en kalmte. Zijn advocaat, Jan Leysen, voegt eraan toe dat zijn cliënt deel uitmaakt van een hechte vriendenkring met enkele collega’s. “Mogelijk was hij af en toe wat te persoonlijk, maar volgens zijn beleving waren bepaalde berichten altijd wederzijds.”

Wissel van de wacht

Terwijl de onderzoeken voortduren, heeft de Hogeschool Vives Maria De Smet, secretaris van het Bestuurscomité bij de Associatie KU Leuven, aangesteld als tijdelijk algemeen directeur. Het verloop van deze gebeurtenissen is zeker onverwacht, gezien het feit dat Joris Hindryckx net zijn burgemeesterschap had overgedragen aan Jeroen Vandromme, een overgang die al was gepland.

Reflectie: De balans tussen vrijheid en respect

In een tijdperk waarin een berichtje naar de andere kant van de wereld in een fractie van een seconde kan worden verzonden, worden we geconfronteerd met nieuwe en complexe vraagstukken omtrent communicatie en interactie. Het recente incident zet ons aan het denken: wat betekent het eigenlijk om te communiceren in deze nieuwe, digitale wereld?

De vrijheid van meningsuiting is een kostbaar goed, diep geworteld in de fundamenten van onze democratie. Echter, wanneer kruist deze vrijheid de grens van het aanvaardbare? In een wereld van tweets, likes en onmiddellijke feedback wordt deze vraag steeds relevanter.

De snelheid waarmee we communiceren heeft niet alleen de manier waarop we interageren veranderd, maar ook de inhoud van onze boodschappen. Een berichtje dat wellicht humoristisch bedoeld was, kan in een andere context of door andere ogen als kwetsend of grensoverschrijdend worden ervaren. Hiermee wordt de complexiteit van onze moderne communicatiemiddelen blootgelegd.

Waar vroeger gezichtsuitdrukkingen, toon en context een belangrijke rol speelden in hoe we een boodschap interpreteerden, worden we nu vaak geconfronteerd met kale tekst. Hoe onderscheiden we humor van sarcasme, een opmerking van een belediging, of een onschuldige opmerking van een diepe persoonlijke aanval?

Daarnaast is er de vraag van bewustzijn. Is het mogelijk dat iemand een bericht verstuurt met de beste bedoelingen, zonder te beseffen dat het de ontvanger pijn kan doen? De digitale wereld heeft de grenzen vervaagd tussen wat aanvaardbaar is en wat niet.

Dit leidt ons tot de essentiële vraag: waar ligt precies de grens? Hoe definiëren we wat grensoverschrijdend is in een tijdperk waarin context zo snel verloren gaat? Het is essentieel dat we als samenleving deze vragen aangaan, om te zorgen voor een digitale ruimte waarin iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Het is een uitdaging die we samen moeten aangaan, met begrip, geduld en bereidheid tot dialoog.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen www.westnieuws.be )