Wanneer Brugge transformeert: kruispunten, bruggen en het verloop van verkeer

Maandag 11 september – Vrijdag 9 oktober 2023

Wegenwerken hervatten

Het pittoreske Brugge bereidt zich voor op een hernieuwing. Van 11 september tot 9 oktober krijgen bepaalde delen van de stad een grondige opknapbeurt. Het speerpunt? De rioleringswerkzaamheden die zich uitstrekken tussen de recent heraangelegde Vlamingstraat en het kruispunt met de Academiestraat. Ook de Sint-Jorisstraat, strekkende van de Vlamingbrug tot huisnummer 5, wordt gezegend met een fonkelnieuw wegdek. Natuurlijk zijn de grillen van Moeder Natuur en onvoorziene technische haperingen factoren die deze tijdslijn kunnen beïnvloeden.

Navigeren door de stad

Vanaf 8 september wordt het kruispunt van Sint-Jorisstraat, Sint-Clarastraat en Kalkovenstraat weer begaanbaar voor gemotoriseerd verkeer. Desondanks voorspellen deze werkzaamheden significante verkeersveranderingen in het hart van Brugge.

Voor de periode van 11 september tot 9 oktober zijn de volgende maatregelen van kracht:

  • Kruispunt Vlamingstraat en Academiestraat wordt afgesloten, maar voetgangers en fietsers kunnen hun weg vervolgen.
  • De Vlamingbrug, samen met het kruispunt van de Sint-Jorisstraat, Augustijnenrei en Pottenmakersstraat, zal eveneens gesloten zijn – wederom met doorgang voor fietsers en voetgangers.
  • In de Academiestraat wordt een tijdelijke tweerichtingsverkeer geïmplementeerd tussen de werfzone en de Spanjaardstraat.
  • Enkele straten, waaronder de Spinolarei en de Grauwwerkersstraat, zien een omkering in rijrichting.

Stedelijk verkeer: de nuances

De nuances in de verkeersregeling zijn vooral merkbaar in de verschuivingen tussen weekdagen en weekenden. Er zijn specifieke routes die men kan volgen afhankelijk van het tijdstip en de dag.

Omleidingen voor doorgaand en zwaar verkeer

Het zwaarder verkeer wordt op tactische wijze omgeleid via straten als de Adriaan Willaertstraat en de Kuipersstraat.

Aanpassingen busdiensten

De stadsschouwburg en het Jan Van Eyckplein zien tijdelijke wijzigingen in hun busdienst. Specifieke lijnen krijgen alternatieve stops, waarbij sommige haltes zoals die aan het Sint-Maartensplein nabij de Sint-Walburgakerk als vervanging dienen.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be.