Vooruitblik: Plechtige herdenking van alle Vlaamse afgeschafte bushaltes van De Lijn in Gent op 24 april 2024

De herdenkingsceremonie voor de afgeschafte bushaltes in Gent staat symbool voor een grotere beweging die pleit voor een toegankelijk, duurzaam en efficiënt openbaar vervoerssysteem. Het evenement op 24 april wordt een mijlpaal in de mobiliteitsdiscussie in Vlaanderen, een moment van solidariteit en een stap naar verbetering.

9 april 2024, Gent – De aankondiging van een op handen zijnde herdenkingsceremonie voor de talloze bushaltes die in het kader van recente bezuinigingen zijn verdwenen, heeft een golf van betrokkenheid en solidariteit teweeggebracht. Gepland voor 24 april 2024, van 14:00 tot 16:00 uur, op het Woodrow Wilsonplein in Gent, belooft dit evenement niet alleen een moment van bezinning te worden, maar ook een krachtig signaal aan de beleidsmakers over het belang van toegankelijk en betrouwbaar openbaar vervoer.

Een moment van gemeenschappelijkheid en actie

Georganiseerd door de Gentse Busbeweging en Bond Beter Leefmilieu, met steun van de ‘Verenigde Supporters Openbaar Vervoer’, roept deze ceremonie mensen op om in rouwkleding en gewapend met bloemen, stil te staan bij de impact van de afgeschafte haltes. Deze actie, diep geworteld in de zorgen van vele Vlaamse burgers, streeft naar het belichten van de noodzaak voor een hernieuwd en verbeterd openbaar vervoersnetwerk.

Platform voor dialoog en getuigenissen

De bijeenkomst biedt tevens een platform voor deelnemers om hun ervaringen en verhalen te delen over hoe de afname in dienstverlening hun dagelijkse leven beïnvloedt. Dit moment van gemeenschappelijke expressie onderstreept de verbondenheid van de gemeenschap en de gedeelde wens voor positieve veranderingen binnen het openbaar vervoer in Vlaanderen.

Voorbij de herdenking: Een oproep tot verandering

Terwijl de ceremonie een moment van reflectie belooft te zijn, is het vooral ook een oproep tot actie. De organisatoren en deelnemers hopen dat dit evenement zal leiden tot een dialoog met beleidsmakers en bijdragen aan de ontwikkeling van een toekomst waarin het openbaar vervoer voldoet aan de behoeften van alle Vlamingen. Als vooruitblik naar 24 april roept de organisatie belangstellenden op om zich aan te melden en deel te nemen aan deze unieke herdenkingsceremonie. Het is een kans voor burgers van Gent en daarbuiten om samen te komen, hun stem te laten horen en bij te dragen aan de toekomst van het openbaar vervoer in Vlaanderen.

Bent u geïnteresseerd in verdere informatie of wilt u deelnemen aan de discussie? Hieronder vindt u nuttige links en contactgegevens om meer te weten te komen en in contact te treden met de Verenigde Supporters Openbaar Vervoer:

Belangrijke link:

Lees hun blog:

Auteurs tekst Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be