Voormalige Belgische topambtenaren van de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers krijgen voorlopig gelijk over hun pensioenrechten – Pensioen mag niet verlaagd worden

Twee voormalige topambtenaren van de Kamer hebben een voorlopige juridische overwinning geboekt in een zaak tegen de Pensioendienst over de verlaging van hun pensioen. De definitieve uitkomst is nog onbekend, en de uitspraak kan gevolgen hebben voor toekomstige pensioenregelingen voor Kamerleden.

Gerechtelijke overwinning

Twee voormalige topambtenaren van de Kamer hebben een juridische overwinning geboekt. De rechter heeft in een kort geding besloten dat hun pensioen niet zomaar verlaagd mag worden. Deze beslissing komt nadat de Pensioendienst de maandelijkse pensioenuitkeringen van de ambtenaren had verlaagd tot onder het wettelijk maximumplafond.

In afwachting van het uiteindelijke oordeel

Hoewel deze voorlopige beslissing een overwinning is voor de topambtenaren, is de definitieve uitkomst van de zaak nog onbekend. Het is nu wachten op het oordeel van de rechtszaak ten gronde, die ook opgestart is. De topambtenaren voeren aan dat de voorzitter van de Kamer jaarlijks de uitbetalingen goedkeurde. Ze betreuren de tumult die ontstond over de extra pensioenvoordelen voor topambtenaren en voormalige Kamervoorzitters, wat leidde tot een beslissing om nieuwe uitbetalingen aan hen op te schorten.

Toekomstige uitspraken en implicaties

In september zal de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel zich uitspreken over een gerelateerde zaak. Voormalig Kamerlid Maurice Lafosse (PS) heeft een zaak aangespannen tegen de vzw Pensioenkas van de parlementsleden. Lafosse wil zijn volledige pensioenbonus van 20 procent boven op het wettelijk maximumpensioen uitbetaald krijgen, ondanks een beslissing van de Kamer om dat systeem stop te zetten.

De rechtszaak van Lafosse, evenals die van de topambtenaren, zal mogelijk implicaties hebben voor de pensioenregeling voor Kamerleden die momenteel on hold is gezet. N-VA-Kamerlid Wim Van Der Donckt heeft al een voorstel ingediend om de wet op het wettelijk maximumpensioen aan te passen, met als doel alle uitzonderingen – voor zowel politici als ambtenaren – te elimineren. Dit voorstel wordt momenteel beoordeeld door de Raad van State.

(Tekst: Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be)