Voogden aan het front: nieuwe wending in de zorg voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Dit artikel beschrijft een belangrijke ontwikkeling in de voogdij voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België. Dankzij de samenwerking met CAW’s en de aanwerving van 15 nieuwe werknemervoogden, kunnen honderden minderjarigen rekenen op verbeterde bescherming en begeleiding. Deze stap is een reactie op de toegenomen instroom van alleenstaande minderjarigen uit conflictgebieden. De uitbreiding van het aantal voogden en de samenwerking met ervaren organisaties zoals CAW benadrukt de inzet van België om deze kwetsbare groep beter te ondersteunen.

Datum en tijd: 20 november 2023, 10:00 uur Locatie: Brussel, België

In een baanbrekende ontwikkeling zullen honderden niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België een voogd krijgen toegewezen. Dit volgt uit een recente uitbreiding van werknemervoogden, waarbij 15 nieuwe posities zijn gecreëerd, mede dankzij de samenwerking met verschillende Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW’s) in Vlaanderen. Deze stap markeert een significante vooruitgang in de bescherming en begeleiding van een uiterst kwetsbare groep jongeren.

Achtergrond

Deze jongeren, die zonder ouders of wettelijke vertegenwoordigers in België aankomen, bevinden zich in een onzekere en vaak gevaarlijke situatie. Hun jeugdige leeftijd en het ontbreken van familiale steun maken hen bijzonder kwetsbaar, vooral in een onbekende omgeving. Veel van deze jongeren hebben traumatische ervaringen achter de rug, waaronder blootstelling aan mensenhandel en andere vormen van uitbuiting.

De voogdijstructuur in België

In België zijn voogden verbonden aan de dienst Voogdij van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie. Ze vertegenwoordigen de belangen van deze minderjarigen, waarbij ze hun welzijn bewaken en hun rechten beschermen. De voogden variëren van vrijwilligers tot professionals in dienst van sociale diensten of non-gouvernementele organisaties (NGO’s).

Recente ontwikkelingen

De afgelopen jaren heeft België een toename gezien van minderjarigen die alleen aankomen, grotendeels door conflicten in Oekraïne, Syrië en Afghanistan. Dit heeft geleid tot een verhoogde druk op de beschikbare opvang en voogdijfaciliteiten. Om hieraan tegemoet te komen, zijn er in de afgelopen drie jaar 152 voogden bijgekomen, waardoor het totaal op 660 actieve voogden komt. Deze uitbreiding heeft bijgedragen aan de vermindering van de wachtlijst voor voogdijen.

Versterking door CAW’s

De recente protocolakkoorden met CAW’s in verschillende regio’s, waaronder Antwerpen, Zuid-West-Vlaanderen, Halle-Vilvoorde en Limburg, vormen een sleutelcomponent in deze strategie. Deze overeenkomsten zorgen voor de tewerkstelling van 10 nieuwe werknemervoogden. Hun expertise in het werken met kwetsbare jongeren is van onschatbare waarde in de voogdij voor minderjarige vluchtelingen.

Reacties en vooruitzichten

Paul Van Tigchelt, minister van Justitie, benadrukt het belang van deze ontwikkeling in het licht van de hoge instroom van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Bart Claes, directeur van de CAW Groep, spreekt over de ambitie van CAW om de veerkracht van vluchtelingen te versterken. De inspanningen gaan door, met de focus op het aantrekken van meer kandidaat-voogden en het verbeteren van hun werkomstandigheden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden als vrijwillige voogd voor meer informatie. #TeamJustitie

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )