Vlammenzee overspoelt recyclagepark De Panne, heldhaftige evacuatie voorkomt ramp

Een plotse, hevige brand teisterde deze namiddag het recyclagepark van De Panne. Mede dankzij de moed en daadkracht van de medewerkers van het park konden alle bezoekers veilig worden geëvacueerd. De brandweer was in staat om het vuur snel onder controle te krijgen, waardoor groter onheil kon worden voorkomen.

Helden in het vuur van de strijd

Afgelopen namiddag was het recyclagepark van De Panne het decor van een hevig inferno. Te midden van de dicht bij de brandweerkazerne gelegen site laaiden vlammen op, hetgeen zowel intimiderend als dreigend was. De medewerkers van het park ontpopten zich echter tot onverzettelijke helden, die in staat waren om op een geordende en doortastende wijze de bezoekers te evacueren.

De site werd vervolgens zorgvuldig afgesloten, een anticiperende zet terwijl de komst van de brandweer werd afgewacht. De veiligheid van de bezoekers en het indammen van het vuur waren in deze precaire momenten hun hoogste prioriteit.

De vlammen temmen

Ondanks de intensiteit van de brand, werd deze met verbazingwekkende vlotheid door de brandweer geblust. Deze heldhaftige interventie voorkwam dat het incident kon escaleren tot een alomvattende ramp. Dankzij hun snelle reactie en doortastende optreden kon groter onheil worden afgewend.

Een foto, genomen door schepen Wim Janssens, legt het drama en de impact van het incident vast, een beeld dat de moed en daadkracht van zowel de medewerkers van het recyclagepark als de brandweer in een helder licht zet.

( tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )