Vlaamse regering keurt wijzigingsbesluit goed voor centra voor kortverblijf type 3

De Vlaamse regering heeft op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits principieel een wijzigingsbesluit goedgekeurd voor centra voor kortverblijf type 3. Dit besluit introduceert een financieringssysteem voor deze centra en brengt enkele wijzigingen aan in de erkenningsvoorwaarden.

Een veilige haven voor ernstig zieke kinderen en jongeren

Centra voor kortverblijf type 3 bieden respijtzorg aan ernstig zieke kinderen en jongeren tot en met 21 jaar. Deze zorg wordt geboden aan gezinnen die het moeilijk hebben om de zorg voor hun kind thuis te dragen. De centra bieden de kinderen en jongeren een veilige haven waar ze kunnen ontsnappen aan de dagelijkse zorgen en zich kunnen ontspannen en plezier maken.

Een nieuwe stap voorwaarts

Met de goedkeuring van het wijzigingsbesluit zet de Vlaamse regering een nieuwe stap voorwaarts voor centra voor kortverblijf type 3. Het financieringssysteem zorgt ervoor dat deze centra een stabiele financiële basis hebben om hun zorgverlening te kunnen blijven aanbieden. De wijzigingen aan de erkenningsvoorwaarden maken het voor meer centra mogelijk om erkend te worden en respijtzorg te bieden aan ernstig zieke kinderen en jongeren.

Betrokken partijen tevreden

De betrokken partijen zijn tevreden met de goedkeuring van het wijzigingsbesluit. De Vlaamse Vereniging voor Centra voor Kortverblijf (VVCK) spreekt van een “belangrijke stap voorwaarts voor onze sector”. De Vereniging van Vlaamse Gezinsrechtadvocaten (VVGA) is blij dat het wijzigingsbesluit rekening houdt met de noden van gezinnen met een ernstig ziek kind. De goedkeuring van het wijzigingsbesluit is een uitdrukking van onze menselijkheid. Het toont aan dat we als mensen in staat zijn om elkaar te helpen in nood. Het is een teken van mededogen en liefde.

Inwerkingtreding

Het wijzigingsbesluit treedt in werking op 1 januari 2024. De goedkeuring van het wijzigingsbesluit is een baken van hoop voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Het is een lichtpuntje in een donkere periode. Het is een veilige haven voor kinderen en jongeren die het moeilijk hebben.

Over Andy Vermaut en Serge Jansen

Andy Vermaut en Serge Jansen zijn journalisten bij Westnieuws.be, een nieuwswebsite uit Diksmuide. Zij zijn ook gespecialiseerd in gezondheidszorg en gezinsleven. De goedkeuring van het wijzigingsbesluit vinden zij ook een belangrijke stap voorwaarts voor de maatschappij. Het toont aan dat we als samenleving oog hebben voor de noden van gezinnen met een ernstig ziek kind. Het is een teken van solidariteit en compassie.

(tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be)

Aandacht: Het wijzigingsbesluit is een complex document dat veel technische details bevat. In dit persbericht hebben we de belangrijkste aspecten ervan belicht. We hebben ook enkele metaforen en sociologische en filosofische aspecten toegevoegd om het artikel interessanter en informatiever te maken.