Vlaamse regering keurt besluit over verwerking persoonsgegevens in de gezondheidszorg goed

De goedkeuring van het besluit over de verwerking van persoonsgegevens in de gezondheidszorg is een stap in de goede richting. Het is een steentje dat bijdraagt aan de bouw van een stevige muur om de privacy van gezondheidswerkers te beschermen. Deze muur is nodig om de zorgverleners te beschermen tegen ongewenste inmenging in hun privéleven.

De Vlaamse regering heeft op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits haar definitieve goedkeuring gegeven aan het besluit over de verwerking van persoonsgegevens bij de erkenning van gezondheidszorgberoepen, bijzondere beroepstitels, bijzondere beroepsbekwaamheden en beroepskwalificaties. Het besluit bepaalt de verwerkingsverantwoordelijke en regelt de bewaartermijnen bij de verwerking van persoonsgegevens. Het bepaalt eveneens de datum van inwerkingtreding van artikel 6 van het decreet dat de verwerking van persoonsgegevens regelt in het beleidsveld sociale bescherming en in het beleidsveld gezondheids- en woonzorg, wat betreft de erkenning van gezondheidszorgberoepen en de preventieve gezondheidszorg.

Een belangrijke stap voorwaarts

“Dit besluit is een belangrijke stap voorwaarts voor de bescherming van persoonsgegevens in de gezondheidszorg”, zegt viceminister-president Crevits. “Het zorgt ervoor dat de gegevens van gezondheidswerkers veilig en vertrouwelijk worden verwerkt. Dit is essentieel om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en het vertrouwen van patiënten te behouden.”

Meer transparantie en controle

Het besluit bepaalt dat de verwerking van persoonsgegevens door de Vlaamse overheid wordt gecoördineerd door de VDAB. Deze organisatie heeft de nodige expertise en ervaring om de gegevens veilig en vertrouwelijk te verwerken.

Het besluit biedt ook meer transparantie en controle voor gezondheidswerkers. Zij hebben het recht om inzage te vragen in hun persoonlijke gegevens en deze te laten corrigeren of verwijderen. Het besluit is een uitdrukking van de waarde die we hechten aan de privacy van gezondheidswerkers. Privacy is een fundamenteel recht, dat ook voor zorgverleners geldt. Het besluit helpt om dat recht te beschermen.

Inwerkingtreding op 1 januari 2024

Het besluit treedt in werking op 1 januari 2024. De goedkeuring van het besluit is ook een belangrijke stap voorwaarts voor het vertrouwen tussen gezondheidswerkers en patiënten. Patiënten willen er zeker van zijn dat hun persoonlijke gegevens veilig zijn bij de zorgverleners. Het besluit helpt om dat vertrouwen te herstellen.

Over Andy Vermaut en Serge Jansen

Andy Vermaut en Serge Jansen zijn journalisten bij Westnieuws.be, een nieuwswebsite uit Diksmuide. Zij zijn ook gespecialiseerd in nieuws over gezondheidszorg en privacy. Het besluit is een complex document dat veel technische details bevat. In dit persbericht hebben we de belangrijkste aspecten ervan belicht. We hebben ook enkele metaforen en sociologische en filosofische aspecten toegevoegd om het artikel interessanter en informatiever te maken.

(tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be)