Vlaamse regering keurt besluit goed voor uitvoering VIA6 in de jeugdhulp

De Vlaamse regering heeft op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits principieel een besluit goed gekeurd dat uitvoering geeft aan het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6) in de jeugdhulp. Dit besluit regelt de subsidiëring van centra voor ontwikkelingsstoornissen, diensten voor pleegzorg, ondersteuningsteams, cliëntorganisaties in de jeugdhulp en het cliëntenforum.

Een stevige basis voor kwalitatieve jeugdhulp

De subsidiëring van deze organisaties wordt aangepast om meer in lijn te zijn met de doelstellingen van VIA6. Zo wordt er meer aandacht besteed aan de kwaliteit van de zorg en begeleiding, de participatie van jongeren en hun ouders, en de preventie van jeugdhulp.

Een lichtpuntje voor kwetsbare jongeren

De goedkeuring van dit besluit is een belangrijke stap voorwaarts voor de jeugdhulp in Vlaanderen. Het zorgt ervoor dat deze organisaties een stevige basis hebben om kwalitatieve zorg en begeleiding aan te bieden aan kwetsbare jongeren en hun gezinnen. De goedkeuring van het besluit is een uitdrukking van onze menselijkheid. Het toont aan dat we als mensen in staat zijn om elkaar te helpen in nood. Het is een teken van mededogen en liefde.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking op 1 januari 2024. De goedkeuring van het besluit is een lichtpuntje voor kwetsbare jongeren. Het is een baken van hoop voor jongeren die het moeilijk hebben. Het is een veilige haven voor jongeren die op zoek zijn naar steun en begeleiding. De goedkeuring van het besluit is ook een belangrijke stap voorwaarts voor de samenleving. Het toont aan dat we als samenleving oog hebben voor de noden van kwetsbare jongeren. Het is een teken van solidariteit en compassie.

Over Andy Vermaut en Serge Jansen

Andy Vermaut en Serge Jansen zijn journalisten bij Westnieuws.be, een nieuwswebsite uit Diksmuide. Zij zijn ook gespecialiseerd in jeugdhulp en sociale zekerheid.

( tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )