Vlaams minister kent 1 miljoen euro toe voor bouw nieuw dorpshuis in Ichtegem

Vlaams minister Hilde Crevits heeft aangekondigd dat er een investeringssteun van 1 miljoen euro wordt toegekend voor de bouw van een nieuw Dorpshuis in Ichtegem, waar diverse essentiële voorzieningen onder één dak worden gebracht. Het project, gefinancierd via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, zal een ontmoetingsplaats en zorgcentrum zijn voor bewoners van alle leeftijden. De bouw start op 27 mei 2024, met een verwachte voltooiing eind 2025.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits, heeft aangekondigd dat er een investeringssteun van 1 miljoen euro wordt toegekend voor de bouw van een nieuw lokaal dienstencentrum in het Dorpshuis op het Dokter Bruwierplein in Ichtegem. Dit ambitieuze project zal onderdak bieden aan diverse essentiële voorzieningen, waaronder het lokaal dienstencentrum zelf, het sociaal huis en sociale dienst, het Huis van het Kind, de bibliotheek en een sociale kruidenier.

Een nieuw hoofdstuk voor Ichtegem

Het nieuwe Dorpshuis in Ichtegem belooft een toevluchtsoord te worden voor bewoners van alle leeftijden, een plek waar ze samenkomen, verbinden en gedijen. Dit innovatieve complex wordt ontworpen met een scherp oog voor de behoeften van vandaag, met het lokaal dienstencentrum als spil waar mensen met zorgen en noden welkom zijn. Minister Crevits benadrukt het belang van dergelijke projecten en onderstreept de betrokkenheid van Vlaanderen bij het ondersteunen van lokale initiatieven, gefinancierd via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden.

Een plaats van samenkomst en zorg

Het nieuwe Dorpshuis zal herrijzen op de fundamenten van het voormalige gemeentehuis, een symbool van vooruitgang en zorg voor de gemeenschap. De bouw ervan is noodzakelijk om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan zorg en begeleiding voor bewoners. Het wordt een compact, energiezuinig gebouw, nauw verweven met het hart van het dorp. Hier zullen niet alleen essentiële diensten worden aangeboden, maar ook ruimtes voor ontmoeting, reflectie en groei.

Een toekomstgericht ontwerp

Het Dorpshuis wordt ontworpen met het oog op functionaliteit en duurzaamheid. Op de begane grond zullen de openbare ruimtes floreren, terwijl de eerste verdieping zal dienen als een oase van rust en overleg, met aparte ruimtes voor gesprekken, personeel en vergaderingen. Buiten wordt een uitnodigend terras aangelegd, met een petanquebaan en andere recreatieve voorzieningen, omringd door een groene leestuin waar de bibliotheek haar verhalen deelt.

Een investering in de toekomst

De totale kosten van dit ambitieuze project worden geraamd op 5,2 miljoen euro, waarvan 1,6 miljoen euro is toegewezen aan het lokaal dienstencentrum. Minister Crevits heeft aangekondigd dat de Vlaamse overheid een investeringssteun van 1 miljoen euro zal verlenen via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, als blijk van haar toewijding aan de lokale gemeenschappen.

Een Nieuw BEGIN

De bouwwerkzaamheden zullen aanvangen op 27 mei 2024, met een verwachte voltooiing tegen eind 2025. Dit markeert niet alleen het begin van een nieuw hoofdstuk voor Ichtegem, maar ook een stap voorwaarts in het streven naar welzijn en verbondenheid voor alle inwoners.

(Tekst Serge Jansen van www.westnieuws.be)