Vlaams minister Hilde Crevits benadrukt cruciale rol apothekers tijdens werkbezoek

Tijdens haar bezoek aan de Centrumapotheek in Torhout benadrukte minister Hilde Crevits de belangrijke rol van apothekers in de Vlaamse gezondheidszorg. Het gesprek met apotheker Annelore Verbrugghe en de kennismaking met de dagelijkse werking van de apotheek benadrukten de cruciale bijdrage van apothekers aan preventie en eerstelijnsgezondheidszorg.

Op een doordeweekse dag in februari 2024 bracht Vlaams minister Hilde Crevits van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een belangrijk werkbezoek aan de Centrumapotheek in Torhout. Dit bezoek, dat plaatsvond op de 6e van de maand tussen 15.00 en 16.30 uur, stond in het teken van de kennismaking met de alledaagse werking van een lokale apotheek en het uitlichten van de essentiële functie die apothekers vervullen binnen de preventieve gezondheidszorg en de eerstelijnszorg.

Een diepgaande kijk in de apotheekpraktijk

Tijdens haar bezoek ging minister Crevits in gesprek met Annelore Verbrugghe, de apotheker-titularis van de Centrumapotheek. De discussie concentreerde zich op diverse facetten van het dagelijkse apotheekwerk, met speciale aandacht voor de rol van apothekers in preventie en eerstelijnsgezondheidszorg. Het Vlaams Apothekers Netwerk, dat 2600 apotheken en ongeveer 9000 medewerkers vertegenwoordigt, staat centraal in het verbinden van apothekers met de bevolking, waarbij dagelijks een half miljoen patiënten bereikt worden.

Versterking van de eerstelijnszorg

De minister werd geïnformeerd over de meerwaarde die apothekers bieden als toegankelijke zorgverleners en over het belang van het versterken van de samenwerking met eerstelijnszones. Een speerpunt van de Vlaamse overheid, preventie, werd uitvoerig besproken, met name door het licht te werpen op het #CAVAsa project. Dit project, een samenwerking tussen het Vlaams Apothekers Netwerk en het Centrum Algemeen Welzijnswerk, benadrukt de inzet van apothekers als detectiekanaal voor personen met psychosociale noden.

De rol van apothekers uitgelicht

Apothekers, die naast huisartsen als zeer toegankelijke zorgverleners fungeren, spelen een cruciale rol in het zorglandschap door hun directe contact met patiënten. Zij adviseren niet alleen over medicatie maar verwijzen patiënten ook door naar verdere professionele hulp. De samenwerking met andere zorgactoren toont aan hoe apothekers geïntegreerd zijn in het brede veld van zorg en welzijn.

Projecten en initiatieven ter bevordering van preventie

Minister Crevits benadrukte tijdens het bezoek de verbindende rol van apothekers in de gezondheidszorg, met name op het gebied van preventie. De minister prees de apothekers voor hun inspanningen tijdens de herfst- en wintervaccinatiecampagne 2023-2024, waarbij een significant deel van de coronavaccinaties in apotheken werd toegediend. Dit bezoek bood een unieke kans om de apothekers te bedanken en inzicht te krijgen in de dagelijkse praktijk van de Centrumapotheek.

(Tekst Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be)