Visserij Effecten Rapport nodig voor mosselboerderij in Nieuwpoort

Er is een Visserij Effecten Rapport nodig om tot de realisatie van een mosselboerderij voor onze kust te komen. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw en Visserij Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams parlement  geantwoord op een vraag van Jeremie Vaneeckhout (Groen). De groep Colruyt kondigde een tijdje geleden aan dat ze zo’n boerderij voor de kust van Nieuwpoort zou willen realiseren. Maar de  kustvissers en de stad Nieuwpoort uitten al enkele bezorgdheden. Volgens minister Crevits kan er op basis van de huidige informatie geen degelijke kosten-batenanalyse van  het project gemaakt worden omdat het Visserij Effecten Rapport ontbreekt. Op basis van de huidige informatie is het niet duidelijk wat de economische impact is op de bestaande visserij.

Minister Crevits vindt het ook belangrijk dat er voor een dergelijk project gedragenheid is bij de lokale gemeenschap en dat de initiatiefnemers partnerschappen moeten aangaan met andere mariene en kustgebonden initiatieven. Dat is essentieel om aan te tonen op welke concrete manieren het project een meerwaarde betekent voor zowel de lokale gemeenschap als de rest van de Vlaamse voedselketen.

Tegelijk wil minister Crevits het kind niet met het badwater weggooien. Aan dit initiatief is innovatief wetenschappelijk onderzoek voorafgegaan en er zijn wel degelijk mogelijkheden om mosselen te kweken. Met de opgedane kennis wensen we de lokale vis-, schelpdier- en zeewierproductie via aquacultuur te verhogen. Volgens de projectpartners is er ondanks de aanwezige risico’s op technisch gebied toch een goed plan met financiële draagkracht en engagement en tonen ze aan dat dergelijk commercieel initiatief in ons Belgisch deel van de Noordzee ook effectief haalbaar en rendabel moet zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *