Verstrengde vragen rond Diksmuidse speelpleinwerking en gemeenteraadsbesluiten

Diksmuide, 28 augustus 2023, 20:00 uur – Gemeenteraadzaal

Speelpleinwerking De Kastanjes vroegtijdig gesloten

Ouders in Diksmuide stonden onverwacht voor een dichte deur bij speelpleinwerking De Kastanjes. De vroegtijdige sluiting op 22 augustus 2023, naar verluidt door een tekort aan monitoren, zette vele gezinnen voor een week in een lastig parket. Vooruit-raadslid Kurt Vanlerberghe kaartte aan waarom de stad niet zelf initiatief nam door een jobstudent aan te stellen of in overleg te treden met Zonnestraal voor extra monitoren.

Toekomst speelplein na afbraak ontmoetingscentrum?

Een andere brandende kwestie: de toekomstige locatie van speelpleinwerking De Kastanjes na de geplande afbraak van het ontmoetingscentrum te Pervijze.

Wateroverlast en technische problemen bij kunstgrasveld

In Keiem zijn er significante problemen bij hevige regenval. Het kunstgrasvoetbalplein kampt met ondergelopen terrein. Bijkomend complicerend is het elektriciteitsprobleem door kortsluiting van ondergrondse aansluitingen. Is hier sprake van een ontwerpfout en wat zijn de plannen voor een oplossing?

Hoppin punt in Esen nog inactief

In Esen wordt een speciale parkeerplaats gereserveerd voor het Flexvervoer van De Lijn ter voorbereiding van een Hoppin punt. Maar, de centrale is nog niet operationeel in de regio. Wanneer gaat dit wel het geval zijn?

Discussie rond fiets- en wandelpad IJzerdijk

Ondanks het hoge investeringsbedrag van 1.457.426 euro voor slechts 380 meter fietspad, ziet Vooruit de waarde ervan in door de toezegging van royale subsidies. Er zijn echter twijfels over de betrouwbaarheid van deze subsidies gezien eerdere ervaringen.

Perceel Heernisse: een verleden vol vragen

Het verleden van het perceel industriegrond te Heernisse blijft vragen oproepen, met name over het gebruik ervan en een mogelijk onterechte inbezitneming door een nabijgelegen bedrijf. Daarnaast wijst Vooruit-raadslid Kurt Vanlerberghe op de variërende waardebepalingen van het perceel en roept op tot meer transparantie. Vooruit-raadslid Kurt Vanlerberghe zet kritische punten op de agenda van de Diksmuidse gemeenteraad. Zijn vragen benadrukken het belang van transparantie, goed bestuur en duidelijke communicatie naar de burgers toe.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen www.westnieuws.be )