Versteviging van de zorg: hartslag van een natie

De regering keurt een voorstel goed voor bijkomende financiële ondersteuning in de zorgsector om de jobtevredenheid te verhogen en de instroom en het behoud van personeel te stimuleren.

Federale Ministerraad, Brussel

Diep in de hartkamers van onze samenleving klopt het ritme van zorg. Daar, waar handen zich uitstrekken naar de behoeftige, daar waar de vermoeide blikken van verpleegkundigen elkaar kruisen, daar bevindt zich de kern van onze humane identiteit. Het is precies die identiteit die minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke, verder wil versterken.

Zorg als spiegel van de ziel

In een tijd waarin de zorgsector kreunt onder een personeelsschaarste die herinnert aan een leeglopende waterput, heeft de regering tijdens de ministerraad van 20 juli 2022 besloten deze zorgdragers meer wind in de zeilen te geven. Een som van 20 miljoen euro werd gereserveerd voor het aantrekken van ondersteunend personeel. Nog eens 23 miljoen euro is opzijgezet om de instroom van zorgpersoneel aan te zwengelen.

De stem van het veld als kompas

Verhalen uit het veld spreken boekdelen: verpleegkundigen die zich met hart en ziel wijden aan hun beroep, voelen zich soms gedwongen het achter zich te laten. De zwaarte van administratieve muren en logistieke doolhoven verhindert hen om die ene essentiële taak uit te voeren: pure, oprechte zorg bieden. De regering hoort deze verhalen en stelt daarom opnieuw 20 miljoen euro beschikbaar. De bedoeling? Meer van die administratieve en logistieke lasten wegnemen, zodat verpleegkundigen kunnen doen waarvoor ze zijn opgeleid: met empathie en professionaliteit zorg dragen voor hun medemens.

Het voorstel wacht nu op het deskundig oordeel van de Raad van State, maar de maatschappelijke relevantie ervan is alvast onmiskenbaar.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be.