Versterkte zorg en ondersteuning: Nieuwe Initiatieven van de Vlaamse Regering

Nieuwe perspectieven  in zorg en ondersteuning

In een reeks belangrijke besluiten heeft de Vlaamse Regering, geleid door viceminister-president Hilde Crevits, aanzienlijke stappen gezet om de zorg- en ondersteuningsdiensten in Vlaanderen te verbeteren en uit te breiden.

Crisis- en investering in jeugdhulpverlening

Geconfronteerd met de toenemende complexiteit en urgentie in jeugdhulpverlening, heeft de Vlaamse Regering een crisis- en investeringsplan gelanceerd. Dit omvat een jaarlijkse subsidie van 75.000 euro per samenwerkingsverband ‘1Gezin, 1Plan’ voor twee jaar om crisisbegeleiding en flexibele vervolghulp te versterken. Bovendien is er een jaarlijkse subsidie van 62.500 euro per samenwerkingsverband voor twee jaar om vrijwillige interventies in crisissituaties te ondersteunen.

Integratie in de Vlaamse Sociale Bescherming

Een mijlpaalbesluit betreft de integratie van initiatieven zoals beschut wonen, multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging en rolstoeladviesteams in de Vlaamse sociale bescherming. Deze integratie, effectief vanaf 1 januari 2024, is een belangrijke stap in het verenigen van zorgdiensten onder één overkoepelend Vlaams verzekeringsmodel.

Focus op preventie van infectieziekten

In lijn met het Preventiedecreet, heeft de Vlaamse Regering een besluit goedgekeurd dat de meldingsplicht regelt voor bepaalde infectieziekten en de coördinatie van maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding. Dit benadrukt het belang van tijdige detectie en reactie op gezondheidsrisico’s.

Versterking van gezinszorgdiensten

Ten slotte wijzigt de Vlaamse Regering de subsidiëring van diensten voor gezinszorg. Er komt een extra subsidie voor hogere brandstofkosten en een aanpassing in de normen voor gefactureerde uren, wat wijst op een responsieve benadering van de regering in het licht van economische veranderingen.

Toegewijde zorg voor elke burger

Deze nieuwe initiatieven van de Vlaamse Regering getuigen van een diep engagement om de zorg en ondersteuning voor alle Vlamingen te verbeteren, met een specifieke focus op de meest kwetsbaren in de samenleving.

Tekst door Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be