Versterking van het Vlaamse erfgoed: de diepere lagen onthuld

De Vlaamse Regering zet stappen om het Vlaamse erfgoed te beschermen en te bevorderen. Het recent goedgekeurde besluit in samenhang met het decreet Vlaamse Erfgoednetwerken legt de basis voor een sterkere samenwerking tussen de regering en relevante organisaties. Expertise wordt ingewonnen bij SARO en de Raad van State om een weloverwogen en inclusieve aanpak te garanderen.

Een stap dichter bij bescherming van het erfgoed

In een tijd waarin onze geschiedenis en tradities het risico lopen te verdwijnen, heeft de Vlaamse Regering een cruciale stap gezet om de toekomst van ons onvervangbare erfgoed te waarborgen. Op aanraden van de gedreven Vlaamse minister Matthias Diependaele heeft de regering een voorlopige goedkeuring gegeven aan het uitvoeringsbesluit dat hand in hand gaat met het decreet Vlaamse Erfgoednetwerken.

Bruggen bouwen in de wereld van erfgoed

De kern van dit decreet ligt in het bouwen van solide fundamenten voor samenwerking met organisaties die de sleutel in handen hebben voor het beheer, exploitatie en het toegankelijk maken van ons onbetaalbare Vlaamse erfgoed. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om als een verenigd front te werken aan de bescherming en promotie van de plekken die het verhaal van Vlaanderen vertellen.

De fine-tuning van samenwerking

Met dit besluit worden specifieke instrumenten en modaliteiten vastgelegd om de samenwerking tussen de regering en erfgoednetwerken te versterken. Details betreffende subsidiëring, evaluatie van deze netwerken en de rol van regeringscommissarissen in hun raden van bestuur worden uiteengezet. Dit alles met het uiteindelijke doel om de integriteit en het behoud van ons erfgoed te garanderen.

Raadpleging van expertisecentra

Een integraal onderdeel van dit proces is het betrekken van belangrijke instanties. Adviezen worden daarom ingewonnen bij de SARO (Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media) en de Raad van State. Door meerdere perspectieven in overweging te nemen, wordt gezorgd voor een breed gedragen en effectieve aanpak.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be.