Versterking op komst voor parket Brussel

Het Belgisch Staatsblad heeft 11 vacatures voor het parket van Brussel aangekondigd. Dit is in lijn met de regeringsbeslissing om het wettelijk kader van 119 magistraten volledig te benutten. Er zijn ook 15 vacatures voor parketjuristen. De minister van Justitie, Paul Van Tigchelt, benadrukte het belang van deze versterkingen en de rol van ondersteunend personeel in een modern parket.

Brussel, 31 oktober 2023, 14:00 uur

Nieuwe vacatures in het licht van versterking

Het Belgisch Staatsblad heeft vandaag 11 vacante posities voor substituut-procureur des Konings bij het parket van Brussel bekendgemaakt. Deze aankondiging volgt op de beslissing van de regering van 21 oktober 2023 om het wettelijk kader van 119 magistraten volledig te benutten. Zowel magistraten als laureaten van het examen beroepsbekwaamheid en geslaagden van de gerechtelijke stage kunnen hun interesse kenbaar maken. Daarnaast zijn er sinds afgelopen vrijdag ook 15 vacatures voor parketjuristen beschikbaar.

Investering in personeel

De afgelopen drie jaar is er aanzienlijk geïnvesteerd in personeel voor de parketten, met een jaarlijkse budgetverhoging van bijna 30 miljoen euro. Deze investering betreft niet alleen de aanwerving van magistraten, maar ook parketjuristen, criminologen, experts en administratief personeel. In Brussel resulteerde dit in de aanstelling van 49 extra voltijdse equivalenten aan ondersteunend personeel. Desondanks heeft het parket van Brussel momenteel slechts 95 benoemde magistraten op een wettelijk kader van 119.

Eerdere en toekomstige benoemingen

Eerder dit jaar werden al 14 vacante posities aangekondigd in het Belgisch Staatsblad, waarvan de benoemingsprocedures nog lopen. Voor deze posities waren er kandidaten, en voor vijf ervan is al een kandidaat voorgedragen door de Hoge Raad voor de Justitie. Bovendien heeft de regering op 21 oktober besloten om een extra budget van 5,6 miljoen euro te reserveren voor de versterking van het parket van Brussel.

Reactie van minister Van Tigchelt

Paul Van Tigchelt, minister van Justitie, benadrukte het belang van deze versterkingen: “De uitbreiding van het Brusselse parket is in volle gang. Al eerder zijn er tientallen ondersteunende medewerkers toegevoegd. Sommige magistraten die zich eerder dit jaar kandidaat stelden, kunnen binnenkort beginnen. Voor de posities die we vandaag hebben aangekondigd, hopen we binnen zes maanden kandidaten te benoemen. In een modern parket zijn ondersteunende medewerkers net zo essentieel als magistraten. Vandaar het belang van het snel aanwerven van 15 contractuele parketjuristen. Ik begon ooit als parketjurist voordat ik parketmagistraat werd, en ik zou elke jurist een baan bij het parket van harte aanbevelen. Het is een fascinerende manier om maatschappelijke betrokkenheid te tonen.”

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )