Verpleegkundestudenten van ZoWe brengen zorg naar Gambia

Dit artikel beschrijft de cruciale rol die Silke Beirens en Natacha Waldmann spelen in de realisatie van een stageproject in Gambia voor ZoWe verpleegkundestudenten, ondersteund door de stedenband tussen Oostende en Banjul.

Dankzij de inspanningen van twee vooraanstaande figuren uit Oostende, Silke Beirens en Natacha Waldmann, krijgen drie verpleegkundestudenten van ZoWe een unieke kans. Deze studenten zullen van 13 februari tot 26 april 2024 hun stage voltooien in het Edward Francis Small Teaching Hospital in Banjul, Gambia, een initiatief dat de grenzen van internationale gezondheidszorgverlening verlegt.

Een vruchtbare samenwerking tussen Oostende en Banjul

Deze stage is het directe resultaat van de vruchtbare samenwerking tussen de steden Oostende en Banjul, met speciale dank aan Silke Beirens, Schepen van Mens en Milieu, en Natacha Waldmann, Schepen van Welzijn en Zorg. Hun toewijding en ondersteuning maken deze waardevolle educatieve uitwisseling mogelijk, waardoor studenten een diepgaande internationale ervaring kunnen opdoen.

Financiële en praktische steun

Dankzij de financiële steun van Stad Oostende en de praktische hulp vanuit Banjul is deze stage mogelijk. Beirens en Waldmann hebben zich ingezet om de benodigde middelen beschikbaar te stellen, waardoor de studenten zich volledig kunnen concentreren op hun leerervaring zonder zich zorgen te hoeven maken over de kosten. Stad Oostende neemt de stagekosten van 350 euro per student voor haar rekening, een blijk van haar toewijding aan internationale samenwerking en educatie.

Een traditie van kennisuitwisseling

De samenwerking tussen ZoWe en de stad Oostende, ondersteund door schepenen Beirens en Waldmann, heeft een sterke traditie van kennisuitwisseling en internationale betrokkenheid gecreëerd. Meer dan 50 studenten hebben reeds de kans gekregen om hun kennis en vaardigheden te verrijken in Banjul, dankzij de voortdurende steun en samenwerking.

Toekomstige plannen en voorbereiding

De betrokkenheid van de studenten en de ondersteuning vanuit Oostende laten zien hoe internationale samenwerking kan leiden tot significante bijdragen aan zowel lokale gemeenschappen als de persoonlijke ontwikkeling van de studenten. Schepenen Beirens en Waldmann zullen de voortgang van dit initiatief nauwlettend volgen, met plannen voor toekomstige projecten die de banden tussen Oostende en Banjul verder zullen versterken.

(Tekst Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be)