Vernieuwing en duurzaamheid: De toekomst van de Vlaamse textielsector

Dit artikel beschrijft het bezoek van Melissa Depraetere aan textielbedrijf Lano, waarbij de focus ligt op de uitdagingen en kansen binnen de Vlaamse textielsector. Het benadrukt de noodzaak van innovatie, duurzaamheid en het behoud van vakmanschap om een toekomstbestendige industrie te waarborgen.

Op 9 februari 2024 werd in Harelbeke een opmerkelijke gebeurtenis waargenomen: Melissa Depraetere, voorzitter van de politieke partij Vooruit, bracht op uitnodiging van Fedustria, de federatie van de Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie, een bezoek aan Lano. Dit bedrijf, gespecialiseerd in de productie van kamerbreed tapijt en kunstgras, staat symbool voor de veerkracht en innovatie die de Vlaamse textielsector kenmerken.

Een rijke traditie ontmoet innovatie

De textielsector, met zijn diepgewortelde tradities in Vlaanderen, en in het bijzonder West-Vlaanderen, vormt een essentieel onderdeel van het Vlaamse economische erfgoed. Interieurtextiel, met tapijten als voornaamste product, domineert 40% van de markt. Deze bedrijven, veelal exportgericht, getuigen van Vlaams vakmanschap dat internationaal waardering geniet.

Uitdagingen en oplossingen in personeelsbehoud

Met ongeveer 18.500 werknemers in de sector staat België voor een uitdaging: de aanhoudende moeilijkheid om gekwalificeerd personeel te vinden, vooral door de vergrijzing. Fedustria pleit voor de invoering van flexijobs voor gepensioneerden, om zo kennisoverdracht te waarborgen, een voorstel dat het belang van duaal en levenslang leren onderstreept.

De markt onder druk

De tapijtmarkt ervaart turbulente tijden, gekenmerkt door hevige concurrentie, vooral uit lagelonenlanden, en een dalende vraag door economische onzekerheid. Toch blijven bedrijven zoals Lano zich richten op kwaliteit, innovatie en duurzaamheid als antwoord op deze uitdagingen.

Lano: Een stralend voorbeeld

Lano, opgericht in 1929 in Harelbeke, heeft ondanks diverse crises een indrukwekkende groei doorgemaakt. Door te investeren in nichemarkten en technologische vooruitgang heeft Lano bewezen dat de Vlaamse textielindustrie zich succesvol kan aanpassen en transformeren. Het bezoek van Melissa Depraetere aan Lano belicht niet alleen de uitdagingen waar de Vlaamse textielsector voor staat, maar ook de veerkracht en innovatie die deze industrie kenmerken. Het verhaal van Lano is een inspirerend voorbeeld van hoe traditionele sectoren zich kunnen heruitvinden en bloeien in het moderne economische landschap.

Auteurs: Tekst Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be