Verkeerscontroles en incidenten in West-Vlaanderen: een overzicht

De eerste week van februari was getuige van een reeks BOB-controles en verkeersincidenten in West-Vlaanderen, gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid. De politie nam diverse ademtesten af, die overwegend negatief uitvielen voor alcohol, maar leidde tot de ontdekking van een drugsgebruiker en verschillende andere overtredingen. Daarnaast vonden er verkeersincidenten plaats waarbij gemeentelijke eigendommen beschadigd raakten door onbekende voertuigen.

In de eerste week van februari 2024 vonden in West-Vlaanderen diverse verkeerscontroles en incidenten plaats, waarbij de politie zich richtte op het handhaven van de veiligheid op de weg. Hier volgt een gedetailleerd verslag van de gebeurtenissen.

Strikte BOB-controles in de regio

Op 6 februari, tussen 15.00 en 16.30 uur, voerde de politie in Torhout, aan de Bruggestraat en de R34, een BOB-controle uit waarbij zes ademtesten werden afgenomen. Alle bestuurders bleken niet onder invloed van alcohol. Echter, een bestuurder testte positief op drugsgebruik, wat resulteerde in een onmiddellijke rijbewijsintrekking voor vijftien dagen. Andere geconstateerde overtredingen omvatten een proces-verbaal wegens rijbewijs, een proces-verbaal voor een niet-verzekerd en niet-ingeschreven voertuig, wat leidde tot inbeslagname en takeling van de wagen, en een overtreding betreffende de nummerplaat.

In Gistel, op de Torhoutse Baan, vond later die dag, van 16.50 tot 18.15 uur, nog een BOB-controle plaats. Hier werden vijf ademtesten afgenomen, waarbij wederom geen alcoholgebruik werd geconstateerd. Wel waren er overtredingen met betrekking tot de inschrijving van een voertuig en een proces-verbaal wegens keuring.

De controles werden voortgezet in Jabbeke op de Expressweg van 19.45 tot 21.00 uur, waarbij vier ademtesten allemaal negatief bleken. Er werden processen-verbaal opgesteld voor een ontbrekende inschrijving, het ontbreken van een rijbewijs met daaropvolgende inbeslagname en takeling van het voertuig, en technische eisen aan het voertuig.

Verkeersincidenten leiden tot schade

Op 7 februari om 08.34 uur werd in Ichtegem, aan de Engelstraat, schade aangericht toen een onbekend voertuig drie houten paaltjes, eigendom van de gemeente, omverreed op het kruispunt met de Industrielaan en vervolgens de plaats van het ongeval verliet.

Een vergelijkbaar incident vond plaats in Gistel op de Torhoutse Baan op 8 februari om 10.00 uur, waarbij een verlichtingspaal werd aangereden door een onbekend voertuig dat daarna de vlucht nam.

Deze reeks verkeerscontroles en incidenten onderstreept het voortdurende werk van de lokale politie om de veiligheid op de wegen te handhaven en benadrukt tevens de noodzaak voor alle weggebruikers om verantwoordelijkheid te nemen en de verkeersregels na te leven.

(Tekst Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be)