Verfijning in de cultuur: Nieuwe ontwikkelingen en benoemingen

Op voorstel van minister-president Jan Jambon heeft de Vlaamse Regering verschillende belangrijke besluiten genomen voor de cultuur- en jeugdsector. Het sociaal-cultureel volwassenenwerk krijgt een geoptimaliseerd beoordelings- en evaluatiesysteem. Daarnaast verwelkomt Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond drie nieuwe leden in haar raad van bestuur. Tenslotte is er een nieuw subsidiereglement opgesteld voor strategische cultuur- en jeugdinfrastructuur, wat zorgt voor een duidelijker en transparanter beleid.

Een nieuw tijdperk voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

Dankzij de inzet van minister-president Jan Jambon krijgt het sociaal-cultureel volwassenenwerk een stevig fundament voor de toekomst. Met de goedkeuring van het uitvoeringsbesluit bij het decreet van 10 maart 2023 worden de contouren zichtbaar van een robuust en toekomstbestendig beoordelings- en evaluatiesysteem. Dit besluit, voortgekomen uit de nauwgezette herijking van de sectorale cultuurdecreten, brengt uniformiteit en duidelijkheid. De cultuursector, als spiegel van de maatschappij, verdient immers niets minder dan een weloverwogen beleid.

Frisse wind in de Brakke Grond

Verandering is de constante in het leven, en zo ook in de wereld van cultuur. Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond verwelkomt drie nieuwe gezichten in haar raad van bestuur: Babette Aalberts, Suzanne Sanders en Dominique Savelkoul. Deze drie visionairen nemen het roer over van Valentijn Byvanck, Saskia Hazelhoff en John Dierick, wiens bijdragen gedurende twee termijnen van onschatbare waarde zijn geweest. Een nieuw hoofdstuk breekt aan voor dit icoon van culturele uitwisseling.

Versterking van de jeugd- en cultuurinfrastructuur

Bij de verdere bloei van onze cultuur en jeugd spelen infrastructuur en investeringen een onontbeerlijke rol. Minister-president Jan Jambon en Vlaams minister Benjamin Dalle hebben hierin een cruciale stap gezet. Na gedegen adviezen heeft de Vlaamse Regering het groene licht gegeven voor een nieuw reglement betreffende investeringssubsidies. De nadruk ligt op transparantie, duidelijkheid en een gestroomlijnde methode voor aanvragen, beoordelingen en uitbetalingen. Deze ontwikkeling verzekert dat de cultuur- en jeugdsector kan blijven groeien en bloeien.

(tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be)