Verdieping in Vlaams vrijwilligersbeleid: een belofte voor de toekomst

De Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit goedgekeurd ter ondersteuning van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Dit besluit belooft jaarlijkse subsidies om het vrijwilligerswerk in Vlaanderen te versterken en te ondersteunen.

Brussel, een stad van levendige straten, de mix van culturen en het kloppend hart van onze Vlaamse Regering. Het is hier, dat de regering een besluit nam dat de toekomst van het Vlaamse vrijwilligerswerk zou bepalen.

Vrijwilligers: het kloppend hart van Vlaanderen

De echo van de beslissing, voorgesteld door minister-president Jan Jambon, weerklinkt door de gangen van de macht. Het is een besluit dat zich richt op het gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid, een beleid dat zich tot doel stelt het vrijwilligerswerk in Vlaanderen te verdiepen en te verrijken. Midden in dit alles staat de vzw Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, de organisatie die onvermoeibaar werkt om vrijwilligers en hun organisaties de ondersteuning te bieden die ze verdienen.

Verlichting voor het Steunpunt

De essentie van het uitvoeringsbesluit is helder: het belooft jaarlijkse subsidies aan het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Het bedrag, dat zal worden toegekend op basis van hun activiteiten en aspiraties, zal ongetwijfeld helpen om hun missie voorwaarts te stuwen.

Echo’s van waardering en visie

De respons van het Steunpunt kwam snel en was doordrenkt van dankbaarheid en visie. Marc Van den Bosch, de ziel en stem van de organisatie, sprak: “Dit is een keerpunt. Met deze steun kunnen we onze horizon verbreden, ons bereik vergroten en het vrijwilligerswerk in Vlaanderen naar nieuwe hoogtes tillen.”

De subsidie zal dienen als brandstof voor tal van initiatieven, waaronder het bieden van informatie en advies, het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling in de wereld van het vrijwilligerswerk en het bevorderen van samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties. 2024 belooft een jaar te worden waarin deze initiatieven tot bloei komen.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be