Verdieping in medicijnbegeleiding: de vernieuwde aanpak van apothekers

De ministerraad heeft een nieuwe clausule goedgekeurd die een wijziging betekent in de overeenkomst tussen apothekers en verzekeringsinstellingen. Deze clausule introduceert ‘Medicatienazicht’, een gepersonaliseerde begeleiding voor patiënten die veelvuldig medicijnen gebruiken. Het doel is een optimale behandeling en een betere samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Federale Ministerraad, Brussel

De regering heeft een baanbrekende beslissing genomen die rechtstreeks invloed heeft op patiënten die meermaals medicijnen gebruiken. De wijziging zal niet enkel het gezicht van de apotheekwereld veranderen, maar zorgt er tevens voor dat patiënten verzekerd zijn van kwalitatieve medicatiebegeleiding.

Een nieuw tijdperk in medicatiebegeleiding
Op voorstel van Frank Vandenbroucke, de minister van Sociale Zaken, heeft de ministerraad groen licht gegeven voor een tweede wijzigingsclausule. Deze clausule wijzigt de huidige overeenkomst tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen. De belangrijkste verandering? De introductie van ‘Medicatienazicht’.

Wat is Medicatienazicht?
‘Medicatienazicht’ is een nieuw concept dat in het leven is geroepen om patiënten een diepgaande en gepersonaliseerde begeleiding te bieden bij het gebruik van hun geneesmiddelen. Het gaat hierbij specifiek om patiënten die gedurende een jaar vijf of meer vergoedbare geneesmiddelen chronisch gebruiken. De bedoeling? Optimale medicamenteuze behandelingen waarborgen en zorgen voor een gestroomlijnde multidisciplinaire samenwerking tussen de apotheker, patiënt en de behandelende arts.

Voordelen voor de patiënt
Voor de patiënt betekent deze nieuwe regeling dat hij of zij elke twee jaar in aanmerking komt voor een vergoedbaar medicatienazicht, en dat zonder extra kosten. De vergoeding voor de apothekers voor deze essentiële dienst bedraagt 95,40 euro inclusief BTW.

Vervolgstappen
Het is nu aan de Raad van State om haar licht te laten schijnen over dit ontwerp van koninklijk besluit. Een besluit dat ongetwijfeld een nieuw tijdperk inluidt voor de gezondheidszorg in ons land, en dat de relatie tussen patiënten en apothekers naar een hoger niveau tilt.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be