Verdieping in de Vlaamse revalidatie: naar een volledige integratie van de Vlaamse Sociale Beschermingsmaatregelen

De Vlaamse Regering zet een stap verder in de integratie van revalidatievoorzieningen binnen de Vlaamse Sociale Bescherming. Deze wijziging zal vanaf 1 oktober 2023 effectief zijn en belooft tal van voordelen voor de Vlaming.

Nieuwe versterkingen in de Vlaamse gezondheidszorg

De laatste Vlaamse ministerraad, onder leiding van viceminister-president Hilde Crevits, heeft het licht op groen gezet voor een significante wijziging binnen het domein van de Vlaamse gezondheidszorg. Het doel: het verder inpassen van revalidatievoorzieningen binnen de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB).

Het gaat hier om die voorzieningen waarvan het erkenningsnummer aangeeft dat ze tot de reeks 7.71, 7.73, 7.74, 7.76.5, 9.53, 9.65, en 9.69 behoren. Deze reeks zal vanaf 1 oktober 2023 officieel onderdeel zijn van de VSB.

De revalidatievoorzieningen waarvan het erkenningsnummer aangeeft dat ze tot de reeks 7.71, 7.73, 7.74, 7.76.5, 9.53, 9.65, en 9.69 behoren, zijn de volgende:

 • 7.71: Inrichtingen voor psychosociale revalidatie voor volwassen psychiatrische patiënten
 • 7.73: Inrichtingen voor psychosociale revalidatie voor kinderen en jongeren met een psychiatrische aandoening
 • 7.74: Inrichtingen voor revalidatie van volwassenen met een langdurige lichamelijke beperking
 • 7.76.5: Inrichtingen voor revalidatie van kinderen en jongeren met een langdurige lichamelijke beperking
 • 9.53: Inrichtingen voor revalidatie van volwassenen met een verstandelijke beperking
 • 9.65: Inrichtingen voor revalidatie van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking
 • 9.69: Inrichtingen voor revalidatie van volwassenen met een autismespectrumstoornis

Deze voorzieningen bieden revalidatie aan mensen met een fysieke, psychische of verstandelijke beperking. De revalidatie is gericht op het verbeteren van de gezondheid, het welzijn en de zelfredzaamheid van de cliënten.

De revalidatievoorzieningen die tot de reeks 7.71, 7.73, 7.74, 7.76.5 behoren, zijn gespecialiseerd in de revalidatie van volwassenen. De revalidatievoorzieningen die tot de reeks 9.53, 9.65 en 9.69 behoren, zijn gespecialiseerd in de revalidatie van kinderen en jongeren.

De revalidatievoorzieningen worden gefinancierd door de Vlaamse overheid.

Vlaamse Sociale Bescherming is een verplichte verzekering voor iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar. De verzekering biedt een aantal tegemoetkomingen aan mensen die veel zorg nodig hebben, bijvoorbeeld voor ernstige gezondheidsproblemen of een handicap.

De Vlaamse Sociale Bescherming bestaat uit drie tegemoetkomingen:

 • Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden: Dit is een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die thuis veel zorg nodig hebben.
 • Zorgbudget voor mensen met een handicap: Dit is een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen met een handicap die extra kosten hebben.
 • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood: Dit is een maandelijkse tegemoetkoming voor ouderen die thuis veel zorg nodig hebben.

De hoogte van de tegemoetkomingen is afhankelijk van de zorgzwaarte van de persoon.

De Vlaamse Sociale Bescherming wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid.

Hier zijn enkele voorbeelden van wat de Vlaamse Sociale Bescherming kan dekken:

 • Vervoerskosten voor medische behandelingen
 • Hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning
 • Dagopvang of nachtopvang
 • Hulp bij huishoudelijke taken
 • Persoonlijke verzorging

De Vlaamse Sociale Bescherming is een belangrijk instrument om de levenskwaliteit van mensen met een zorgnood te verbeteren.

Voordelen voor iedere Vlaming

Deze integratie biedt Vlaamse patiënten een breder spectrum van rechten en plichten, vergelijkbaar met patiënten binnen andere voorzieningen onder de VSB-paraplu. Dit betekent concreet dat patiënten kunnen rekenen op een vergoeding van revalidatiekosten door de Vlaamse overheid.

Daarnaast zullen, met deze integratie, revalidatievoorzieningen hun gegevens digitaal aanleveren. Dit zorgt voor een efficiëntere communicatie tussen de instellingen en de Vlaamse overheid, wat ten goede komt aan de patiënt.

Reacties uit de patiënten gemeenschap

De reactie van het Vlaams Patiëntenplatform is er één van tevredenheid, ze zien het als een positieve stap voor de revalidatiepatiënten. “Deze integratie zorgt ervoor dat patiënten van revalidatievoorzieningen gelijke rechten en plichten genieten, net zoals anderen binnen de Vlaamse Sociale Bescherming,” stellen ze.

Het inpassen van dit tweede segment revalidatievoorzieningen volgt op de succesvolle integratie van het eerste segment in 2022.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be