Verdieping en vernieuwing: Brugge’s voedselstrategie op Weg naar 2024

De stad Brugge vernieuwt haar voedselstrategie, oorspronkelijk gelanceerd in 2015 als onderdeel van het Europese DEAR project en het Milan Urban Food Policy Pact. Deze vernieuwing, geleid door Schepen Minou Esquenet, omvat een bevraging op de Brugse zaterdagmarkt en het betrekken van diverse stakeholders. Het doel is om tegen 2024 nieuwe strategische pijlers en een actieplan te implementeren, met een focus op gezonde, lokale en duurzame voeding.

Brugge, 19/11/2023 – ‘t Zand, ter hoogte van Concertgebouw

De aanvang van een voedzame toekomst

In 2015 markeerde Brugge een belangrijk moment door deel te nemen aan het Europees DEAR project (Development Education and Awareness), dat steden aanmoedigde om een eigen voedselstrategie te ontwikkelen. Dit initiatief, in samenhang met het Milaan Urban Food Policy Pact, waarbij Brugge een voortrekkersrol speelde, legde de fundamenten voor een strategie die gezond, lokaal en smakelijk voedsel bevordert.

Huidige staat van zaken: Voedselvisie in beweging

Acht jaar na de implementatie van de eerste voedselstrategie, staat Brugge aan de vooravond van een belangrijke vernieuwing. Belangrijke initiatieven zoals ‘Heerlijk Brugge’ en ‘Brugs Food Lab’ zijn vruchten van de huidige strategie, die zich richt op stadslandbouw, stadstuinieren, het verminderen van voedselverlies, Fair Trade, korte keten en voedingseducatie. De stad nodigt nu stakeholders en inwoners uit om bij te dragen aan de volgende fase van deze voedingsrevolutie.

Schepen Esquenet aan het woord: De visie versterkt

Minou Esquenet, Schepen van Klimaat, Energie en Milieubeleid, benadrukt het belang van gezonde, lokale en verse voeding. “We moeten verder kijken dan onze huidige prestaties en nieuwe inzichten en ontwikkelingen integreren in onze aanpak,” zegt ze. Met de steun van organisaties zoals Let Us en Rikolto, streeft Brugge naar een voedselstrategie die alle inwoners, bedrijven, scholen en verenigingen betrekt en verbindt.

De weg vooruit: Een collectieve inspanning

Een cruciale stap in dit traject is de bevraging op de Brugse zaterdagmarkt op 18 november. Hier zullen Bruggelingen hun gedachten en ideeën delen over hoe het voedselaanbod en de vraag versterkt kunnen worden. De feedback uit deze bevraging vormt de basis voor het verdere proces, dat zal doorlopen tot het voorjaar van 2024. Het uiteindelijke doel is om vernieuwde strategische pijlers te bepalen en een actieplan voor de komende jaren op te stellen.

Een gezonde toekomst smeden

De vernieuwde voedselstrategie van Brugge is meer dan een beleidsdocument; het is een belichaming van de stad’s toewijding aan gezonde en duurzame voeding voor iedereen. Deze gezamenlijke inspanning heeft het potentieel om een voorbeeld te stellen voor steden wereldwijd, terwijl het de kwaliteit van leven voor de inwoners van Brugge aanzienlijk verbetert.

Tekst door: Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be