Verbeterde akoestiek: ‘De Bolletjes’ krijgt een verjongingskuur

Diksmuide investeert in een verbeterde akoestiek voor ‘De Bolletjes’, introduceert een nieuwe strategie tegen voedselverspilling en streeft naar digitale inclusie voor al haar inwoners.

Diksmuide, 28 augustus 2023, 20:00 uur, Gemeenteraad

Luisterend oor voor geluidsoverlast

Dankzij de vastberadenheid van ook betrokken burgers, wordt een aloude kwestie binnenkort verleden tijd. In de populaire ruimte ‘De Bolletjes’ zullen de echoënde gesprekken en lachsalvo’s binnenkort niet langer je trommelvliezen teisteren. Schepen Katleen Winne bevestigt de plannen voor de installatie van 36 akoestische panelen, die zorgvuldig over het plafond zullen worden verdeeld. Deze aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de betonnen balkstructuur als de ophangsystemen van de kabelgoten, zal de hinderlijke geluidsresonanties drastisch verminderen.

Met een investering van €4.730,37 (incl. 21% btw) streeft de gemeente ernaar alleen de meest harmonieuze klanken van het dienstencentrum te laten weerklinken, terwijl de storende geluiden worden gedempt.

Nieuwe strategie tegen voedselverspilling

Onze samenleving evolueert, en de noodzaak om bewuster en ethischer te leven wordt alsmaar prominenter. In deze context legt de gemeente Diksmuide de nadruk op het voorkomen van voedselverspilling. Een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst met Foodsavers poogt de logistiek en organisatie rond voedseloverschotten te verbeteren.

De beoogde doelen zijn breed en richten zich op zowel sociale als ecologische aspecten. Door een gecoördineerde aanpak streeft men ernaar om meer voedsel te redden van de afvalberg en tegelijkertijd gezondere voedingsmogelijkheden aan te bieden aan kwetsbare groepen. Schenkende bedrijven kunnen ook profiteren van economische voordelen.

Digitale toegankelijkheid voor iedereen

In dit digitale tijdperk dreigt een bepaald deel van de samenleving aan de kant te worden gezet. Kwetsbare groepen zoals senioren, laaggeletterden en huishoudens met een laag inkomen riskeren digitaal buitengesloten te worden. Schepen Katleen Winne benadrukt de gemeentelijke inspanningen om dergelijke digitale kloven te dichten. Het project ‘Digibanken Diksmuide’, goedgekeurd in december 2022, heeft tot doel deze uitsluiting tegen te gaan en een meer inclusieve digitale ervaring voor alle inwoners te creëren.

Met een budget van minimaal €500.000, en de samenwerking van naburige gemeenten, streeft Diksmuide ernaar om digitale toegankelijkheid op de voorgrond te plaatsen, waarbij inclusie, zowel online als offline, centraal staat.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be