Veranderingen op komst in het sociale huurlandschap

De Vlaamse Regering heeft besloten de inwerkingtreding van het centraal inschrijvingsregister voor sociale huurders uit te stellen tot 1 januari 2024. Daarnaast zullen woonmaatschappijen erkend worden als kredietbemiddelaars voor het Vlaams Woningfonds, wat de toegankelijkheid van bijzondere sociale leningen zal vergroten.

Uitgestelde start voor centraal inschrijvingsregister

In het voortdurende streven naar verbetering heeft de Vlaamse Regering, onder leiding van Vlaams minister Matthias Diependaele, besloten een nieuwe koers uit te zetten voor sociale huurders. De kentering zal zich manifesteren in de vorm van een centraal inschrijvingsregister voor aspirant sociale huurders. Echter, een zorgvuldige blik op de implementatie hiervan heeft de regering ertoe aangezet de startdatum te verplaatsen van 1 oktober 2023 naar 1 januari 2024.

Deze verschuiving biedt de mogelijkheid om een vlekkeloze overgang te garanderen bij de migratie van lokale naar centrale inschrijvingsregisters. Bovendien wordt er met een filosofische blik gekeken naar de bepalingen rond onderbezetting in sociale huurwoningen en de financiële componenten daarvan.

Nieuwe kansen voor woonmaatschappijen als kredietbemiddelaar

De Vlaamse regering, ook in deze gedreven door Vlaams minister Matthias Diependaele, heeft eveneens een nieuwe richting ingeslagen voor woonmaatschappijen. Deze maatschappijen zullen, met erkenning, optreden als kredietbemiddelaars van het Vlaams Woningfonds (VWF) bij de verstrekking van speciale sociale leningen.

Sociologisch gezien, vertegenwoordigt dit een monumentale verschuiving in de toegang tot woningleningen, waardoor meer burgers in staat zijn om te investeren in hun toekomst. De Vlaamse woonlening zal nu via drie afzonderlijke kanalen worden aangeboden, waaronder via elf erkende kredietbemiddelende woonmaatschappijen. Dit zal de lokale vraag naar bijzondere sociale leningen zeker bevorderen.

Tekst: Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be