Veranderingen in Vlaams beleid: innovatieve projecten en regelgevende aanpassingen

Het artikel beschrijft een reeks belangrijke beleidswijzigingen en initiatieven van de Vlaamse Regering. Deze omvatten administratieve aanpassingen bij Agentschap Opgroeien, maatregelen voor de volksgezondheid, ondersteuning van energiegemeenschappen, samenvoeging van gemeenten, onderwijsvernieuwingen, en de implementatie van nieuwe technologieën in het energiebeleid.

Datum: 20 november 2023
Locatie: Brussel, België

Belangrijke wijzigingen bij agentschap opgroeien
De Vlaamse Regering heeft besloten om Bruno Vanobbergen, voorheen algemeen directeur van Agentschap Opgroeien, per 1 oktober 2023 te benoemen als administrateur-generaal. Deze benoeming gaat gepaard met een mandaatwijziging en onbetaald verlof voor een proeftijd van zes maanden. David Debrouwere zal Vanobbergen opvolgen als waarnemend algemeen directeur vanaf 15 november 2023.

Infectieziekten aanpak: nieuwe maatregelen
De Vlaamse Regering heeft goedkeuring verleend aan een besluit ter bevordering van de volksgezondheid. Dit besluit reguleert de meldingsplicht voor bepaalde infectieziekten, gericht op het coördineren van preventieve maatregelen en het verhogen van kennis over deze ziekten.

Subsidies voor energiegemeenschappen
Het Consortium Technischeassistentiehubs Energiegemeenschappen ontvangt een subsidie van 3 miljoen euro voor het opzetten van technische assistentiehubs. Deze hubs zullen zich richten op technische, juridische en financiële ondersteuning om hernieuwbare energie toegankelijker te maken voor huishoudens en de strijd tegen energiearmoede aan te gaan.

Vrijwillige samenvoeging van gemeenten
In het kader van de verbetering van de lokale bestuursstructuur heeft de Vlaamse Regering voorontwerpen van decreet goedgekeurd voor de samenvoeging van verschillende gemeenten. Deze samenvoegingen, gepland voor 1 januari 2025, zullen leiden tot de vorming van nieuwe, grotere gemeenten zoals Lokeren, Wingene, Bilzen-Hoeselt en Tongeren-Borgloon.

Herverdeling provisioneel krediet en personeelsuitbreiding
Het Agentschap Overheidspersoneel krijgt een tijdelijke personeelsuitbreiding en een herverdeling van het budget voor de implementatie van het 5-sporenbeleid.

Inburgeringstraject voor nieuwkomers in Brussel
Een nieuw samenwerkingsakkoord en voorontwerp van instemmingsdecreet zijn goedgekeurd voor het verplichte inburgeringstraject voor nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad.

Wijzigingen in onderwijs: bekwaamheidsbewijzen en taalafdeling gebarentaal
Er zijn wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving voor bekwaamheidsbewijzen van godsdienstleerkrachten en de oprichting van een taalafdeling Nederlands-Vlaamse Gebarentaal.

Programmadecreet 2024: focus op onderwijs en vorming
Het programmadecreet 2024 brengt specifieke maatregelen voor onderwijs en vorming, inclusief financiële steun en monitoring van studentenwelzijn.

Wijziging energiebesluit: ondersteuning en digitalisering
Een aangepast energiebesluit zal ondersteuning bieden voor energiebesparende maatregelen en de implementatie van digitale meters.

Tekst door Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be