Veranderende tijden in het onderwijs: wat staat leerlingen te wachten?

De opkomst van digitale toetsing

Vanaf 24 april tot 17 mei 2024 zal de digitale revolutie ook zijn intrede doen in de toetsingswereld. Leerlingen uit het vierde leerjaar van de basisschool en het tweede jaar van het secundair onderwijs zullen hun kennis van Nederlands en wiskunde beproeven via een innovatieve digitale toets. Met een persoonlijke LeerID, verstrekt door de scholen, treden zij de poorten van deze digitale leeromgeving binnen. Het is een periode waarin de traditionele pen-en-papiermethode plaatsmaakt voor de technologie van de toekomst. In juni 2024 wordt het spannende moment van feedback verwacht, waar scholen zullen ontdekken of hun leerlingen de gestelde minimumdoelen halen.

Verdieping in de moderne onderwijsstructuur

De wind van verandering waait eveneens door het secundair onderwijs. Het begin van de derde graad onthult een hernieuwde structuur en een verfrissend studieaanbod. Net als in de tweede graad is er een indeling in 8 studiedomeinen, verrijkt met 3 finaliteiten, die als de fundamenten van het onderwijs dienen.

Tijdens deze herstructurering is er ook een herziening van de eindtermen voor de tweede en derde graad. Hierbij stonden 16 kerncompetenties als vuurtorens in het proces. Talen als Nederlands, maar ook wiskunde, exacte wetenschappen en technologie, zijn de kapiteins die het schip van educatie sturen.

Praktijkervaring: stages in de derde graad

Het leven bestaat niet enkel uit theorie. Daarom zullen leerlingen uit de derde graad technisch secundair onderwijs, en enkele andere specifieke studierichtingen, de kans krijgen om 18 halve dagen stage te lopen gedurende het schooljaar. Deze praktijkervaringen vormen de brug tussen theoretische kennis en de realiteit van de arbeidsmarkt.

Duidelijkheid in benamingen voor gerichte studiekeuzes

Het onderwijs zoekt naar helderheid in terminologie. Zo maakt de benaming ‘7e leerjaar’ meteen duidelijk dat het over het secundair onderwijs gaat. Aanvullende finaliteiten worden toegevoegd voor meer specificiteit, zoals ‘7e leerjaar gericht op het hoger onderwijs’. Zo krijgen leerlingen en hun ouders het bos weer te zien tussen alle bomen.

Flexibele instap voor buitengewoon basisonderwijs

Talent mag niet worden belemmerd door leeftijd. Daarom krijgen cognitief sterke leerlingen de mogelijkheid om eerder te beginnen in het buitengewoon basisonderwijs, mits een positief advies van de betreffende klassenraad.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be