Vanaf 1 september worden in België ook straffen onder de 2 jaar uitgevoerd

Al 598 straffen tussen 2 en 3 jaar worden sinds september 2022 uitgevoerd

Minister Van Quickenborne: “Straffeloosheid tegengaan en re-integratie bevorderen”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft vandaag aangekondigd dat vanaf 1 september 2023 ook straffen tussen 6 maanden en 2 jaar consequent zullen worden uitgevoerd. Dit is een belangrijke mijlpaal in de strijd tegen straffeloosheid en de verbetering van de re-integratie van gedetineerden.

Straffeloosheid bestrijden

Sinds de jaren ’70 werd in België stelselmatig gekozen om korte straffen niet meer uit te voeren. Deze maatregelen werden genomen om het chronische plaatsgebrek in de gevangenissen tevergeefs het hoofd te bieden. Zo werden tot voor kort de meeste straffen onder de 3 jaar niet uitgevoerd of automatisch omgezet in elektronisch toezicht.

De ervaring leert echter dat dit paradoxaal genoeg bijdraagt aan de overbevolking in de gevangenissen. Beginnende criminelen wanen zich immers onaantastbaar en groeien ongestraft uit tot beroepscriminelen, die na een opeenstapeling van straffen plots lang naar de gevangenis moesten. Rechters gaan ook steeds zwaardere straffen opleggen (van bijvoorbeeld 37 maanden) om ervoor te zorgen dat veroordeelden toch hun straf effectief zouden moeten uitzitten. Bovendien kan het ook bijdragen aan de hogere percentage gevangenen in voorhechtenis in ons land. Het zijn allemaal factoren die ervoor zorgen dat het niet uitvoeren van de korte gevangenisstraffen zorgt voor overbevolking in de gevangenissen. Het draagt bovendien bij aan de hoge graad van herval in criminele activiteiten in ons land.

Re-integratie bevorderen

Minister Van Quickenborne wil met de uitvoering van korte straffen straffeloosheid bestrijden en de re-integratie van gedetineerden bevorderen. Kortgestraften die hun straf effectief uitzitten, krijgen de kans om na hun straf opnieuw een normaal leven op te bouwen. Ze worden begeleid door detentiebegeleiders, die hen helpen bij het vinden van een job, het herstellen van relaties en het leren omgaan met hun agressie.

Eerste detentiehuis in Kortrijk

In 2022 opende het eerste detentiehuis van België in Kortrijk. In dit huis kunnen kortgestraften met een laag risicoprofiel hun straf uitzitten. In juni 2023 werd een tweede detentiehuis geopend in Vorst. De komende jaren zullen er nog meer detentiehuizen bijkomen.

Minister Van Quickenborne: “Ik ben blij dat we met de uitvoering van korte straffen een belangrijke stap zetten in de strijd tegen straffeloosheid en de verbetering van de re-integratie van gedetineerden. Detentie moet niet alleen een straf zijn, maar ook een kans op een nieuw begin.”

( tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )