Valpreventie bij 65-plussers thuis wordt prioriteit voor eerstelijnszone Brugge

Brugge, donderdag 14 september 2023 – In een betrokken poging om de veiligheid van thuiswonende 65-plussers te waarborgen, neemt Eerstelijnszone Brugge deel aan het BE-EMPOWERed pilootproject, geïnitieerd door het Expertisecentrum Val-en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV). Dit ambitieuze project streeft naar het verminderen van valincidenten bij oudere burgers. “We ondernemen actie door middel van een groepsprogramma voor ouderen boven de 65 jaar en workshops voor professionele zorgverleners,” verklaart Pablo Annys, de voorzitter van Eerstelijnszone Brugge. “Hierbij worden ze begeleid door deskundigen op maat.”

BE-EMPOWERed: Een inval in veiligheid

“Maar liefst 24,7% van de Brugse bevolking heeft de leeftijd van 65 jaar of ouder bereikt, en demografische voorspellingen wijzen uit dat dit aantal in de komende jaren zal blijven groeien,” benadrukt Pieter Marechal, de schepen van Welzijn in Brugge. “Het is onze prioriteit om deze 65-plussers te ondersteunen in hun vertrouwde woonomgeving, en daarom betrekken we hen bij het groepsprogramma ‘Bewust krachtig (be)staan’. Hierdoor kunnen senioren niet alleen hun valrisico realistisch inschatten, maar verwerven ze tevens de kennis en vaardigheden om valincidenten te voorkomen. Bovendien streeft BE-EMPOWERed naar verfijning van de aanpak van valpreventie-interventies in thuissituaties, en de integratie daarvan in de dagelijkse zorgpraktijk. Hiervoor worden specifieke workshops georganiseerd om zorgverleners hierin te ondersteunen. Het groepsprogramma voor ouderen en de workshops voor professionele zorgverleners zijn kosteloos, en hun belang mag niet worden onderschat.”

Samen sterk tegen vallen

“Statistieken wijzen uit dat tot 45% van de 65-plussers jaarlijks minstens één keer valt, en naarmate de leeftijd vordert, neemt dit aantal toe,” verklaart Johan Devoghel, ervaringsdeskundige en lid van de Seniorenadviesraad Brugge. “In één op de vijf gevallen leidt zo’n val tot ernstige verwondingen, zoals fracturen of zelfs hoofdtrauma. Wereldwijd zijn valincidenten de op een na belangrijkste doodsoorzaak als gevolg van onopzettelijk letsel. Het verminderen van dit risico binnen de doelgroep van gezonde en thuiswonende 65-plussers is dus van cruciaal belang. In veel gevallen resulteert een val in een definitieve opname in een woonzorgcentrum.” Het groepsprogramma voor ouderen is geïnspireerd door het Australische initiatief ‘Stepping On’. Het stimuleert thuiswonende ouderen om hun gedrag te transformeren en hun zelfeffectiviteit te vergroten, met als doel het aantal valincidenten te verminderen. Dit programma is aangepast en afgestemd op de Vlaamse context op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Gratis en toegankelijk

“Wekelijkse groepssessies met een duur van 2 uur vinden plaats gedurende zeven weken in de Mintus-buurtcentra Ten Hove in Sint-Michiels en Ter Leyen in Assebroek,” informeert Wim Denolf, de procesbegeleider van het project. “Tijdens deze sessies worden diverse risicofactoren voor vallen besproken, waaronder afnemende spierkracht, evenwichtsproblemen en onveilige omgevingsfactoren. Daarnaast worden enkele basisoefeningen uit het Vlaamse Otago-oefenprogramma geïntegreerd. De workshops voor professionele zorgverleners bestrijken multidimensionale valpreventie-interventies, doorverwijzing en vergoedingen, en motiverende gespreksvoering. Zorgverleners uit de regio Brugge zijn van harte welkom om kosteloos deel te nemen.”

Meer informatie: www.eerstelijnszone.be/elzbrugge

(Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be)