Twintigjarige inzet voor kerkgebouwen weerspiegelt diepe wortels in lokale identiteit

Het toenemende aantal Vlaamse gemeenten met een kerkenbeleidsplan weerspiegelt een diepgewortelde inzet voor het behoud en de herbestemming van kerkgebouwen, met een nadruk op burgerparticipatie en lokale verbondenheid. Deze ontwikkeling benadrukt de cruciale rol van kerken in het sociale weefsel en de lokale identiteit.

31 maart 2024, Vlaanderen – Met een visionaire blik op de toekomst van kerkgebouwen hebben reeds 274 Vlaamse gemeenten een kerkenbeleidsplan opgesteld, een stijging ten opzichte van vorig jaar. Deze gebouwen, verweven met het lokale weefsel, transformeren geleidelijk van religieuze symbolen tot bakens van gemeenschappelijke waarde. “Kerkgebouwen zijn de ziel van onze dorpen. Hun toekomstige rol moet in harmonie met de gemeenschap vorm krijgen”, stelt Brecht Warnez, Vlaams parlementslid, die het belang van deze ontwikkeling benadrukte in gesprekken met minister Gwendolyn Rutten.

Een landschap van verandering en verbondenheid

De strategie rond kerkgebouwen, die in bijna een derde van de gevallen nieuwe doeleinden krijgen, laat een flexibele en respectvolle aanpak zien ten aanzien van erfgoed en gemeenschapsleven. In plaatsen waar kerken niet langer als zodanig dienen, ontspruiten nieuwe kansen voor ontmoeting en activiteit, zowel binnen als buiten de religieuze context.

Focus op participatie en herbestemming

Vooral in het bisdom Brugge blijkt uit recente data een achterstand in de adoptie van kerkenbeleidsplannen. Toch wijst de algemene vooruitgang op een groeiend bewustzijn en engagement bij lokale besturen om deze historische panden een nieuwe bestemming te geven. Dit proces is cruciaal voor het behoud van de sociale cohesie en de versterking van de banden binnen de gemeenschap.

De toekomst vormgeven met burgerinspraak

De roep om burgers te betrekken bij het herdefiniëren van de functie van voormalige liturgische gebouwen vindt gehoor bij de Vlaamse overheid. Dankzij initiatieven zoals het Toekomstplatform Parochiekerken krijgen lokale besturen steun bij het organiseren van participatietrajecten. “Het doel is om samen met de inwoners te beslissen over een nieuwe invulling die ten goede komt aan iedereen in de dorpen en steden”, legt Warnez uit.

Vooruit met gedeelde visie en actie

In Wingene, waar Warnez actief is als schepen, wordt in nauwe samenwerking met het Toekomstplatform gezocht naar passende nieuwe functies voor twee kerken. Dit traject illustreert de gezamenlijke ambitie om het hart van de gemeenschappen kloppend te houden door middel van inclusieve en zinvolle herbestemmingen. Deze evolutie in het kerkenlandschap toont een rijpende visie op de integratie van erfgoed in het moderne leven, waarbij elk plan niet alleen een gebouw, maar ook een gemeenschap een nieuw leven inblaast.

Auteurs tekst Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be