Tussen Rabot en Bloemekenswijk in Gent: een stem voor de natuur

De Lijn heeft plannen om een stuk wilde natuur tussen het Rabot, de Muide en de Bloemekenswijk te transformeren tot een stelplaats. Om deze plannen te bespreken, wordt er een infomarkt georganiseerd op 30 september. Een coalitie van betrokkenen wil echter hun stem laten horen tegen deze verhardingsplannen. Het voorgestelde plan van De Lijn om een stelplaats op te zetten in het natuurgebied Wissenhage roept ernstige bezwaren op. De noodzaak van een dergelijke gecentraliseerde locatie, de potentiële schade aan het milieu, en zorgen over de vervuilde grond zijn slechts enkele van de problemen die naar voren zijn gebracht.

Midden in de kloppende hartslag van Gent, tussen wijken als het Rabot, de Muide en de Bloemekenswijk, ligt een stuk wilde natuur. Een ongerepte oase van 14,9 hectare die binnenkort wellicht een drastische transformatie zal ondergaan als de plannen van De Lijn doorgaan.

Een omgevingsvergunning met verstrekkende gevolgen

In de tweede helft van oktober heeft De Lijn het voornemen opnieuw een Omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen. Hun ambitie? Dit stuk natuur transformeren tot een stelplaats. Terwijl de klok tikt, bereidt het vervoersbedrijf zich voor om op 30 september, in de serene uren tussen 9 en 12 uur ’s ochtends, hun plannen uit de doeken te doen tijdens een infomarkt.

Samen sterk voor behoud

Terwijl de stem van De Lijn klinkt, is er een andere stem die zich roert, sterker en vastberadener dan ooit. Een coalitie van buurtbewoners, betrokken Gentenaars en partnerorganisaties plant hun aanwezigheid bij deze infomarkt. Zij staan als één front om hun ongenoegen over de verhardingsplannen kenbaar te maken. Een oproep aan mede-Gentenaars om deze stem te versterken klinkt: “Mogen we ook op jouw steun rekenen?”

Nieuwe inzichten versterken het verzet

De weerstand tegen deze plannen wordt gevoed door recente inzichten, waaronder interne informatie van De Lijn zelf. Een gedetailleerd bezwaarschrift is in voorbereiding, klaar om te worden gepresenteerd en om de strijd voor het behoud van deze kostbare natuurlijke ruimte verder aan te voeren.

Verbinding zoeken in digitale tijden

Voor degenen die digitaal verbonden willen blijven, is er een speciaal Facebook-evenement gecreëerd: Link naar het evenement.

De oproep eindigt met een warme uitnodiging: “We horen graag van je.” Met vriendelijke groeten, Het Bloemekenswijkbos

Tussen natuur en vervoer: het conflict van Wissenhage

Gent, een stad die zich uitstrekt tussen eeuwenoude architectuur en uitgestrekte groene landschappen, heeft momenteel een delicate evenwichtsoefening voor de boeg. Het gaat hier om het voorgenomen besluit om een stuk natuurgebied, dat zich heeft gevestigd als de longen van de regio, te wijzigen voor een openbaar vervoerproject. De keuze tussen vooruitgang en natuurbehoud is altijd complex, maar zelden heeft het zoveel controversiële lagen gekend als de zaak Wissenhage.

Gekleurde keuzes en gemiste alternatieven

Het klinkt ironisch, maar een bedrijf als De Lijn, dat zich afficheert als een milieuvriendelijk alternatief, bevindt zich nu in de positie van een mogelijke natuurverstoorder. De keuze voor Wissenhage werd snel gemaakt, en men vraagt zich af waarom. Minister Lydia Peeters heeft betoogd dat er geen alternatieve locaties zijn voor de nieuwe stelplaats, maar was Wissenhage zelf oorspronkelijk niet ook een ‘alternatief’?

De bewering dat er geen geschikte locaties zijn, is betwistbaar. Diverse reeds verharde locaties, zoals Arsenaal, Vynckier, Het Nest en het havengebied, komen in aanmerking. Waarom deze plots niet meer geschikt zijn, is een raadsel dat opgelost moet worden.

De vraag van centralisatie

De theorie van De Lijn dat één gecentraliseerde stelplaats de meest efficiënte oplossing is voor Gent roept vragen op. Waarom kunnen er niet meerdere kleinere stelplaatsen gecreëerd worden zoals in steden als Antwerpen en Leuven? Door zich vast te klampen aan deze ‘one-size-fits-all’ benadering, lijkt men de breedte van mogelijke oplossingen over het hoofd te zien.

Klimaatverandering versus economische belangen

In een tijd waarin de roep om duurzaamheid en klimaatbewustzijn luider is dan ooit, lijkt het besluit om Wissenhage te ontbossen niet alleen contraproductief, maar ook in strijd met diverse Europese richtlijnen. Gent, dat kampt met een bosdeficit, zou het verlies van dit gebied diep voelen, zowel ecologisch als emotioneel.

Water, natuur en veiligheid

Bij het bekijken van de foto’s van overstromingen en het lezen van de watertoets van 2023, is het duidelijk dat Wissenhage een cruciale rol speelt in het waterbeheer van de stad. Het zou onverstandig zijn dit gebied te verharden en zo het risico op overstromingen te vergroten.

En dan is er nog de kwestie van vervuiling. Asbest en andere schadelijke stoffen liggen als een slapende draak onder de grond van Wissenhage, wachtend op het moment dat ze worden verstoord. Moeten we echt dat risico nemen?

Persoonlijke overpeinzing

Het is onvermijdelijk dat vooruitgang en natuur soms op gespannen voet staan. Maar het is essentieel om te onthouden dat echte vooruitgang harmonieus samengaat met respect voor onze omgeving.

Gezien de bovenstaande bezwaren, blijft de hoop levend dat Wissenhage behouden blijft als een bastion van natuurlijke schoonheid en rust, niet alleen voor nu, maar ook voor toekomstige generaties.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )