Triomf voor Koksijde, de storm is voorbij: gerechtigheid in de strijd om tweedeverblijven

Het Hof van Beroep in Gent heeft op 31 oktober 2023 een arrest uitgesproken dat de gemeente Koksijde in het gelijk stelt betreffende de belasting op tweedeverblijven. Deze uitspraak bevestigt de inspanningen van de gemeente om permanent wonen te stimuleren en zorgt voor juridische rust na een periode van intensieve rechtszaken.

In de statige gangen van het Hof van Beroep in Gent, waar de echo’s van gerechtigheid weerklinken, heeft de gemeente Koksijde een significante overwinning behaald. Op de 31ste oktober 2023 werd een arrest uitgesproken dat de toekomst van vele inwoners en aspirant-bewoners van Koksijde zal beïnvloeden. Het betwiste belastingreglement voor tweedeverblijven, een onderwerp van veel discussie en debat, werd in het voordeel van de gemeente beslecht.

Een visie op gemeenschapsversterking

De burgemeester van Koksijde, Marc Vanden Bussche, heeft met een mengeling van opluchting en voldoening gereageerd op deze juridische bekrachtiging. De visie van de gemeente is helder: het stimuleren van permanent wonen binnen haar grenzen. Dit streven is niet slechts een wens, maar een noodzaak, gezien de uitdagingen waarvoor de lokale bevolking staat. De zoektocht naar een thuis is voor velen een odyssee geworden, met name voor de 600 toegewijde gemeentemedewerkers en de jeugd van Koksijde, die zich vaak genoodzaakt zien hun heil buiten de gemeentegrenzen te zoeken.

Innovatieve maatregelen voor huisvesting

Koksijde heeft niet stilgezeten. Met een reeks innovatieve initiatieven heeft de gemeente getracht de woningnood te lenigen. Van het aanbieden van grond tegen verminderde prijzen tot het op de markt brengen van betaalbare bouwgronden via erfpacht, Koksijde heeft zich gepositioneerd als een pionier in het faciliteren van ‘Wonen in Eigen Streek’.

De rechtvaardiging van een belasting

De belasting op tweedeverblijven is niet louter een fiscale maatregel, maar een instrument om eigenaren aan te sporen hun eigendommen ter beschikking te stellen voor permanente bewoning. Het Hof van Beroep in Gent heeft deze logica onderschreven en bevestigd dat de gemeente terecht mag veronderstellen dat tweedeverblijven bijdragen aan een tekort aan betaalbare woningen. De uitspraak onderstreept dat er geen sprake is van schending van het gelijkheidsbeginsel.

Een einde aan de juridische storm

Deze uitspraak komt als een baken van rust na een periode van juridische onrust, waarin Koksijde zich geconfronteerd zag met een vloedgolf aan bezwaarschriften en rechtszaken, aangewakkerd door actiegroepen en advocaten. De administratieve molens van de gemeente hebben zwaar gemalen onder deze druk, maar het tij lijkt gekeerd. Met meer dan 150 gewonnen vonnissen in eerste aanleg en nu de bevestiging van het Hof, staat het belastingreglement steviger dan ooit.

Een blik op de toekomst

Met de storm Ciarán die over het land raast, hoopt Koksijde nu op een kalmer vaarwater, waarin de gemeenschap kan bouwen aan een toekomst waarin iedereen een plek kan vinden om te noemen ‘thuis’.

Voor meer informatie over het arrest en de implicaties ervan, bezoek de website van de rechtbanken en tribunalen. Voor directe vragen kunt u contact opnemen met burgemeester Marc Vanden Bussche of juridisch adviseur Barbara Den Tandt.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be