Transparantie in een digitaal tijdperk: Vlaamse regering herziet beleid over hergebruik van overheidsinformatie

Vlaamse Ministerraad, Brussel

Navigeren door het digitale landschap
In een tijdperk waarin technologie onze samenleving transformeert, heeft de Vlaamse Regering een cruciale stap gezet om aan de behoeften van het moderne Vlaanderen te voldoen. Op voorstel van minister-president Jan Jambon heeft de regering het uitvoeringsbesluit bij het bestuursdecreet van 7 december 2018 aangaande het hergebruik van overheidsinformatie herzien. Deze revisie is bedoeld om het beleid af te stemmen op de PSI-richtlijn betreffende open data en het hergebruik van overheidsinformatie, met bijzondere aandacht voor de publicatie en hergebruik van waardevolle datasets.

Ademruimte in digitale innovatie
De herziene richtlijn beoogt het regelgevingskader af te stemmen op de snelle vooruitgang in digitale technologieën. Het stimuleert bovendien digitale vernieuwing, in het bijzonder op gebieden die grenzen aan de ontluikende wereld van kunstmatige intelligentie.

De sleutelveranderingen belicht

  1. Uitbreiding van de horizon: De term ‘overheidsinformatie’ wordt nu breder geïnterpreteerd en omvat ook gegevens uit door de overheid gefinancierd wetenschappelijk onderzoek en gegevens van overheidsbedrijven
  2. Bevrijding van financiële lasten: De kosten voor het hergebruik van overheidsinformatie worden in veel situaties beperkt tot marginale kosten. Dit ontslaat vele hergebruikers van eventuele kosten.
  3. Richting een snellere informatiestroom: Overheidsinformatie dient nu binnen 30 dagen na productie voor hergebruik beschikbaar te zijn.
  4. Stralen van transparantie: Overheidsorganen zijn nu verplicht om een lijst te publiceren van alle beschikbare overheidsinformatie voor hergebruik.

De geïmplementeerde wijzigingen treden in werking vanaf 1 januari 2024.

Getuigen vanuit de gemeenschap
Open Knowledge Belgium, een voorhoedespeler in de open data-beweging, heeft positief gereageerd op deze wijzigingen. De voortvarende directeur van Open Knowledge Belgium, verklaart: “Deze revisies markeren een mijlpaal in het hergebruik van overheidsinformatie in Vlaanderen. Ze effenen het pad voor hergebruikers om toegang te krijgen tot overheidsinformatie en geven een impuls aan de digitale innovatie in onze regio.”

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be.