Torhoutse verenigingen met jeugdwerking of voor personen met een beperking krijgen 50% korting

Schepen van sport Rita Dewulf : de Torhoutse sportverenigingen waren al langer vragende partij om korting te krijgen voor hun jeugdwerking. Het huren van accommodatie kost veel geld. Veel jeugdploegen trainen meerdere keren per week, waardoor de huur op termijn aardig oploopt. Het spreekt voor zich dat verenigingen dit zo min mogelijk willen doorrekenen aan hun jeugdleden. Daarom het voorstel aan de gemeenteraad om het bestaande tarief voor de jeugd te halveren.
“We willen dat onze jeugd zoveel mogelijk aan sport doet en dat ze hierin goed worden begeleid in (financieel) gezonde verenigingen. We zijn het idee voor een korting bij het organiseren van sportactiviteiten voor de jeugd genegen. O.a. om meer zuurstof te geven aan die vele jeugd(sport)verenigingen die onze jongeren op velerlei manieren vormen, brengen we de huur bij het organiseren van (sport)activiteiten voor de jeugd naar de helft. Dit geldt echter niet alleen voor sport. Alle verenigingen die zich richten op jeugd en verenigingen die met mensen met een beperking werken, komen in aanmerking voor deze korting.” zegt schepen van sport Rita Dewulf.
Het gaat dus over erkende Torhoutse verenigingen met jeugdwerking die een activiteit organiseren voor uitsluitend de doelgroep jeugd, personen met een beperking en verenigingen voor personen met een beperking.

Let wel, private feestelijkheden en/of fuiven en/of activiteiten van commerciële aard komen hiervoor niet in aanmerking.

Dit reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 mei en gaat in werking vanaf 1 augustus 2020.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *