Torhout, voorstel van Groen na 4 jaar dan toch gerealiseerd: Zwevezelestraat wordt fietsstraat

Reeds op de gemeenteraad van 29/09/2014 diende Groen via gemeenteraadslid Bertrand Vander Donckt een voorstel in om de Zwevezelestraat in te richten als fietsstraat. Door onder meer de woonuitbreidingsplannen bij de Moertjes zou het verkeer in deze, nu reeds erg gevaarlijke straat voor zwakke weggebruikers, immers fors toenemen. Toenmalig burgemeester Norbert De Cuyper was echter niet voor dit voorstel gewonnen. Wij citeren uit het verslag van de gemeenteraad van 24/09/2014: ‘Als de straat omgezet wordt in een

fietsstraat dan blijft er nog steeds autoverkeer, de combinatie van beiden is volgens de

burgemeester moeilijk. Er zou dan wellicht moeten geopteerd worden voor 30km/u in de ganse

wijk.’ Dit laatste was volgens de burgemeester niet wenselijk. Bertrand Vander Donckt riep toen tevergeefs het bestuur op om meer aandacht te hebben voor het STOP-principe (stappers, trappers, openbaar vervoer, personenauto), gezien dit toch een bewuste keuze van het bestuur was. De burgemeester antwoordde op zijn beurt dat hij het inderdaad ook van belang vond in de huid van de automobilist te kruipen om zo te weten te komen hoe die redeneert. Hij verwees daarbij naar andere drukke straten zoals de St.-Jozefstraat (deze straat werd in september 2015 overigens wel omgevormd tot fietsstraat, nvdr.).

 

Zoals wel vaker het geval is, bleek Groen ook toen voor op zijn tijd, want wat blijkt: op de agenda van de gemeenteraad van 17/09/2018 vraagt het lokaal bestuur (CD&V) dan toch goedkeuring voor de inrichting van een deel van de Zwevezelestraat als fietsstraat. Het gaat om het gedeelte tussen de Reigerstraat en de Schavelarestraat, waar de basisschool Ten Parke gelegen is. Omdat een fietsstraat enkel kan ingericht worden binnen een zone 30, wordt ook de toegelaten snelheid in de Zwevezelestraat teruggebracht van 50km/u tot 30km/u.

 

Enigszins verrast door de plotse ommezwaai, is Groen Torhout toch tevreden dat hun voorstel, zij het met een inwerkingstijd van 4 jaar, toch zijn ingang heeft gevonden in het lokale bestuur. Al vragen we ons af of het voorstel wel verregaand genoeg is. Het traject van de meeste schoolkinderen beperkt zich namelijk niet tot de afstand van de Reigerstraat tot de Schavelarestraat. Om de hele weg naar school echt verkeersveilig te maken, zijn ingrijpendere aanpassingen aan de fietsinfrastructuur nodig. In de Zwevezelestraat, maar ook op vele andere plaatsen in Torhout. Torhout is immers bij uitstek een schoolstad, waarin zich dagelijks meer dan 1000 scholieren verplaatsen naar school! Uit onderzoek blijkt dat het aantal scholieren dat zich met de fiets naar school verplaatst in Vlaanderen met een derde is gedaald, met als hoofdreden dat hun ouders het traject naar school te onveilig vindt. Het thema mobiliteit wordt in verkiezingstijd steeds benoemd, maar helaas al te vaak tijdens de legislatuur op de lange baan geschoven. Groen Torhout hoopt dan ook de Torhoutenaren te kunnen overtuigen om op 14 oktober te kiezen voor een partij die van ‘Torhout, fietsende stad’ écht een beleidsprioriteit maakt.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *