Torhout : project Parkstraat – Bollestraat Nieuwe fase riolerings- en wegenwerken start op in Bollestraat


Het coronavirus zorgde voor vertragingen aan de werken in de Bollestraat. Op dit moment wordt fase 14 van de werken uitgevoerd. Om de Bollestraat af te werken tegen het bouwverlof werd beslist om de volgende fase van de werken, fase 15, al op te starten vanaf maandag 18 mei.

In fase 15 worden riolerings- en wegenwerken uitgevoerd in de Bollestraat tussen huisnummers 123 en 92 en de Ringaartbeek. Aannemer Ivan Vuylsteke voert de werken uit.

Timing

Vanaf maandag 18 mei verwijdert de aannemer de asfaltlaag in fase 15. Vervolgens wordt een nieuwe ondergrond geplaatst. De fundering blijft behouden om de toegankelijkheid optimaal te houden.
Vanaf maandag 25 mei starten de rioleringswerken in de Bollestraat van huisnummers 123 en 92 tot de Hennestraat. Daarna wordt verder gewerkt richting de Ringaartbeek en wordt er gestart met de huisaansluitingen van fase 14, tussen de Koddaertstraat en de Bollestraat huisnummers 123 en 92.

Overzicht overige fasen

De groenzones in fase 3, tussen de Schavelarestraat en de Koddaertstraat, worden de volgende weken klaargemaakt om in te zaaien. De riooldeksels worden opgetrokken en de toplaag van de rijweg wordt geplaatst.

De werken aan de huisaansluitingen in fase 14, tussen de Koddaertstraat en de Bollestraat huisnummers 123 en 92, starten van zodra de rioleringswerken tot aan de Hennestraat zijn uitgevoerd.

Bereikbaarheid

De omleiding van fase 3 blijft zoals die nu is. De omleiding voor fase 14 loopt via de Schavelarestraat en de Leenstraat. Bewoners van fase 15 worden tot slot omgeleid via de Hennestraat en richting Lichtervelde. Opgelet: van zodra de rioleringswerken gedaan zijn, loopt de omleiding voor fase 15 ook via de Leenstraat. Woningen blijven steeds bereikbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *