Torhout neemt aanvullende coronamaatregelen.

Het lokaal bestuur besliste vorige week om de eigen evenementen en evenementen van privé-organisatoren te verbieden tot en met 2 augustus. Om het aantal besmettingen te doen dalen, legt de stad tot eind augustus 2020 aanvullende maatregelen op bovenop de federale maatregelen van 27 juli. Daarnaast besliste het lokaal bestuur ook om eigen publieke evenementen tot 31 december 2020 te annuleren.

“Door het verbieden van activiteiten tot eind augustus en het annuleren van alle stedelijke evenementen tot eind dit jaar wil ik een 2de lockdown vermijden. Daarnaast is iedereen verplicht te allen tijde om een mondmasker op zak te hebben en bij drukke plaatsen onmiddellijk op te zetten. Met deze beslissingen wil ik het coronabeest terug in zijn kot krijgen. Daar speelt het verminderen van sociale contacten een cruciale rol in. ” aldus burgemeester Kristof Audenaert.

Extra maatregelen in Torhout

Naar aanleiding van de federale maatregelen en de huidige coronacijfers wordt het lokaal verbod op organiseren van publiek toegankelijke evenementen waarbij meer dan 15 personen samenkomen verlengd tot en met 31 augustus. Vanaf maandag 3 augustus is het organiseren van sportwedstrijden, met uitzondering van tornooien, weer toegelaten maar zonder publiek en zonder bar, catering of drankverkoop. Het verbod is geldig voor alle publiek toegankelijke activiteiten en evenementen waarbij meer dan 10 personen samenkomen.

Op heel het grondgebied Torhout is er een verbod op het organiseren van tornooien, kermissen, rommelmarkten, koersen en pop-up bars.

Bij zwem- en sportmomenten voor kinderen mogen ouders niet blijven kijken. Ouders en begeleiders mogen hun kind enkel brengen en afhalen naar de les of training. Hierbij dragen ouders, begeleiders en kinderen >12 jaar steeds een mondmasker.

Economische activiteiten zoals de wekelijkse woensdagmarkt kunnen doorgaan, mits het naleven van de federale voorschriften. Er wordt geen animatie voorzien op de geplande Batjes. Het organiseren van een opendeurdag blijft mogelijk mits het naleven van de federale voorschriften.

Er kunnen geen randactiviteiten plaatsvinden, geen versterkte muziek luider dan 85 dB, optredens, dj’s ook niet in horeca.

Specifiek voor verenigingen:
Alle indoor en outdoor sportwedstrijden (met uitzondering van tornooien) blijven toegelaten, maar moeten tot en met 31 augustus wel doorgaan achter gesloten deuren, dus zonder publiek. Er mag geen bar, catering of drankverkoop georganiseerd worden. Het is de verantwoordelijkheid van de thuisploeg om de bezoekende ploeg op de hoogte te brengen en hen te vragen de maatregelen na te leven. Na de wedstrijd verlaten de deelnemers direct de accommodatie.
Trainingen en repetities gaan door volgens de huidige afspraken rond persoonlijke beschermingsmiddelen, hygiëne, afstand bewaren en verbod op het organiseren van een bar.
De reguliere werking van verenigingen kan plaatsvinden zonder publiek en zonder catering. Bij meer dan 10 personen is het dragen van een mondmasker verplicht.
Registratieplicht: alle verenigingen zijn verplicht een lijst bij te houden op datum van alle activiteiten met de namen, adressen en telefoonnummers van alle aanwezigen. Ook trainingen en wedstrijden zijn aan deze regel onderworpen. Deze lijst moet minimaal 14 dagen na de activiteit beschikbaar blijven en kan bij ontdekken van een besmetting ten allen tijde opgevraagd worden bij de organisator.

Daarnaast organiseren wij geen stadsevenementen tot en met 31 december 2020. Alle eigen evenementen van het lokaal bestuur tot 31 december worden geannuleerd (Kermis, Plattelandsdag, Opendeur Kunstacademie, Paardenzegening… )

Mondmasker of mondneusbescherming – geldig vanaf woensdag 29 juli:
Iedereen moet steeds een mondmasker op zak hebben, bij teveel volk of onvoldoende fysieke afstand wordt het gedragen. Wij vragen met aandrang het mondmasker op een correcte manier te dragen en steeds hygiënisch om te gaan bij het op en afzetten. Sinds zaterdag 11 juli is het dragen van een mondmasker verplicht in winkels en winkelcentra, maar ook in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken en voor Torhout ook in alle openbare gebouwen en op de wekelijkse markt. Dit wordt uitgebreid met:
Mondmasker verplicht bij afzetten en ophalen van kinderen aan kampen, speelpleinwerking, kinderopvang en scholen
Mondmasker verplicht tijdens een bezoek aan het recyclagepark
De verplichting is geldig voor iedereen vanaf 12 jaar

Volg de richtlijnen op!

We roepen iedereen op de richtlijnen strikt te blijven volgen. Hier nogmaals de ‘gouden regels’.
Respecteer de hygiënevoorschriften.
Organiseer activiteiten liefst in de buitenlucht.
Neem extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot risicogroepen behoren.
Blijf de veiligheidsafstand van 1,5 meter respecteren, ook binnen je eigen bubbel.
Spreek per gezin af met maximum vijf andere volwassenen per vier weken, naast je eigen gezin (kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen).
Groepsactiviteiten mogen niet meer dan 10 personen omvatten (kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend).

Federale maatregelen van 27 juli – vanaf woensdag 29 juli geldt, tot minstens eind augustus: 
De sociale bubbel wordt kleiner: een gezinsbubbel zal de komende maand maximaal contact mogen hebben met 5 andere personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen.
Niet-begeleide evenementen (denk aan uitstappen, samenscholingen, familiebijeenkomsten, horecabezoeken…) zijn beperkt tot 10 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend. Uitzonderingen hierop zijn zomerkampen, sportkampen en speelpleinwerking.
Ook evenementen worden opnieuw kleiner. Binnen worden er nog 100 mensen toegelaten, buiten 200 mensen. Op alle evenementen worden mondmaskers verplicht. Organisatoren dienen verplicht de gegevens van alle aanwezigen te noteren. In Torhout worden alle evenementen verboden tot 31 augustus.
Telewerken wordt sterk aanbevolen.
Winkelen wordt beperkt. Je moet opnieuw alleen winkelen. Een uitzondering geldt voor minderjarigen of mensen die hulp nodig hebben. Je mag maximaal 30 minuten in de winkel blijven, behalve wanneer je een afspraak hebt. De solden blijven behouden.
De kaart met gratis treinritten, die iedereen krijgt, wordt uitgesteld tot september. 
Ook sportlessen en welnesscentra hebben vanaf nu een registratieplicht. In Torhout vullen we dit aan met registratieplicht voor sportwedstrijden en reguliere werking van verenigingen.

We hopen dat de coronacijfers door de bijkomende maatregelen de goede kant op gaan. De komende weken zijn doorslaggevend voor de rest van 2020. De extra maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en kunnen bijgestuurd worden waar nodig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *