Torhout Helpt! Het Sociaal Huis ondersteunt kwetsbaren tijdens de coronacrisis

Ondanks de coronacrisis kan je nog steeds terecht bij het Sociaal Huis, velen hebben nu meer dan ooit ondersteuning nodig. Aarzel dus niet om contact op te nemen als je nood hebt aan steun.

Mensen in een kwetsbare situatie dreigen hard te worden geraakt door deze coronacrisis. Ze beschikken dikwijls niet over de nodige marge om een gepast antwoord te bieden op de acute problemen die zich nu stellen.

Sommige gevolgen laten zich meteen voelen en vragen om oplossingen op korte termijn, zoals bijvoorbeeld de stijging van de steunaanvragen bij de OCMW’s (door de tijdelijke werkloosheid en veel kleine zelfstandigen en freelancers die het hoofd niet langer boven water houden), de moeilijke voedselbedeling en de opvang van daklozen, de isolatie van oudere mensen, het bereiken van inwoners met een andere culturele achtergrond of die het Nederlands niet machtig zijn.
Andere gevolgen zullen zich eerder op middellange en lange termijn laten voelen, zoals bijvoorbeeld de gevolgen van de economische crisis, de leerachterstand bij kinderen uit meer kwetsbare gezinnen, de langdurige stress en de verslechtering van de geestelijke gezondheid.

Torhout helpt!

Iedereen heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Dit is de kerntaak van elk OCMW, zij zijn aan zet om de noden te detecteren en in te staan voor een ondersteuningsaanbod op maat. Ondanks het feit dat de intensiteit door de coronacrisis ongezien is, is dit vertrouwd terrein voor het Sociaal Huis van Torhout. Op korte termijn zijn lokaal vele acties en initiatieven uitgerold om de noden op te vangen. Zo zijn alle inwoners van 70+ opgebeld om proactief noden en problemen te detecteren. Ook met reeds gekende kwetsbaren werd snel contact opgenomen (klanten van de poetsdienst, sociaal restaurant, dagverzorgingscentrum De Oase, cliënteel Sociaal Huis, voedselbank…). Er werd een sociale noodlijn in het leven geroepen en er werd een boodschappendienst opgestart. Bovendien wordt de werking van het Sociaal Huis tijdens deze crisis, voor alle dienstverlening, behouden (met voorkeur van telefonisch of digitaal contact). Afspraken blijven mogelijk indien noodzakelijk.

Torhoutbonnen

“Ook het Bijzonder Comité voor de sociale dienst kiest ervoor om de kansarmen in Torhout een duwtje in de rug te geven. Dit gebeurt aan de hand van Torhoutbonnen. Hiermee kunnen onder andere basis hygiëne- en voedselproducten worden aangekocht bij lokale handelaars.” Zegt Joost Cuvelier, voorzitter van het Bijzonder Comité voor de sociale dienst. Deze worden toegekend op basis van een grondig sociaal onderzoek per dossier en verdeeld over personen die in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Met name personen die in normale omstandigheden beroep doen op de voedselbank of op de wachtlijst staan, of aan de personen in een sociale tewerkstelling bij het Lokaal Bestuur Torhout. Er werd reeds bedrag van 18.500,00 euro verdeeld over 175 personen.

Vrijwilligers

Het lokaal bestuur is zich ervan bewust dat ze niet alles zelf kunnen doen. Gelukkig heeft de crisis ook gezorgd voor een ongekende solidariteit onder de Torhoutenaren, en zijn veel initiatieven opgestart om personen in kwetsbare situaties te helpen. Er meldden zich ook honderden vrijwilligers aan om hun steentje bij te dragen. Via het vrijwilligersloket worden volop burgers, initiatieven, bijkomende taken en kwetsbaren aan elkaar gematcht.

Lange termijn

De gevolgen van deze crisis zullen zich nog lang laten voelen. Om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen uit de boot vallen en trekt het lokaal bestuur 1 miljoen euro uit voor steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis. “Bij het uitwerken van deze steunmaatregelen, zal onder meer expliciet aandacht zijn voor de kwetsbaren op ons grondgebied. Het gaat dan over tijdelijke ondersteuning om de grootste noden te ledigen en een gepast aanbod om zo snel mogelijk terug op eigen benen te kunnen lopen.” zegt Paul Dierckx, schepen van Sociale Zaken.

Nog vragen? Zelf financiële of andere problemen? Contacteer het Sociaal Huis: 050 22 12 33.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *