Torhout, HELDEN GEZOCHT : Week van de Duurzame Gemeente 18 / 25 september

Schepen Elsie Desmet : Torhout wil als Lokaal Bestuur zijn steentje bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, de SDG’s. Daarom neemt het Lokaal Bestuur dit jaar opnieuw deel de Week van de Duurzame Gemeente. Tijdens deze campagneweek hangen we de SDG-vlag uit aan het stadskantoor en worden de reeds bestaande duurzame initiatieven in onze stad – en in de eerste plaats de burgers die deze initiatieven dragen – in de kijker geplaatst.

Op 25 september 2015 ondertekende België als één van 193 landen de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, ook wel gekend als de Agenda 2030. Deze internationale doelstellingen verenigen een aantal internationale afspraken (armoedebestrijding, klimaatactie, rechtszekerheid, …). De Agenda 2030 is universeel en roept elk land en elke actor op om verantwoordelijkheid te nemen. Ook Torhout wil zijn steentje bijdragen en neemt deel aan de publiekscampagne: de Week van de Duurzame Gemeente.

De Week van de Duurzame Gemeente wil de reeds bestaande initiatieven – en in de eerste plaats de burgers die deze initiatieven dragen – in de kijker plaatsen. Zo kunnen we lokale acties verbinden met een globale agenda en samen met vele andere lokale besturen, op een gezamenlijk moment en met gedeelde trots, een voortrekkersrol opnemen in dit mondiale verhaal. De échte ‘helden’ om deze doelstellingen te verwezenlijken zijn de burgers, organisaties, verenigingen, scholen, bedrijven of andere groepen die in hun dagelijkse bezigheden hun steentje bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Ken jij een geëngageerde Toeroetenaere? Zet jouw buur(t) zich in als vrijwilliger? Blinkt jouw leerkracht of school in iets uit? Doet een Torhoutse vereniging reeds beroep op lokale biohandelaars of is ze waterbewust? Ben je zelf geëngageerd? Aarzel niet en mail meer info over jouw held naar milieu@torhout.be, voor 10 september 2019. Grijp je kans om jouw held bekend te maken en eventjes in de bloemetjes te zetten!

Voor meer info of meer voorbeelden van ‘helden’: www.duurzamegemeente.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *