Torhout, Compensatie voor verdwenen bomen

Het Lokaal Bestuur Torhout en het Agentschap Wegen en Verkeer zaten woensdag samen om het incident rond het rooien van de bomen te bespreken. Compensatie stond als voorwaarde op de agenda.

 

 

Schepen Elsie Desmet : AWV startte de vergadering met zich te verontschuldigen voor de menselijke fout die achter het kappen van de bomen zat. De afdeling Wegen en Verkeer trok hieruit lessen en zette intussen intern een aantal stappen om dergelijke fouten te voorkomen in de toekomst.

Omwille van de miscommunicatie bij het Agentschap is het normaal voorziene te doorlopen traject, waarbij AWV in overleg gaat met alle betrokkenen om een draagvlak te creëren en naar oplossingen te zoeken, fout gelopen.

 

Zij geven alvast hun volledige medewerking om de impact die deze fout heeft op het milieu zo goed mogelijk te compenseren.

 

Zowel het Agentschap Wegen en Verkeer als het Lokaal Bestuur Torhout zaten rond de tafel, in eerste instantie, om de verschillende mogelijkheden van heraanplant te bespreken.

 

Bij compensatie denken we aan zowel bomen als struikgewas. De voorkeur van de stad gaat uit naar compensatie ter plaatse om het verdwenen groen naast de R34 te herstellen. Via een terreinbezoek volgende week samen met het Agentschap AWV, het Lokaal Bestuur Torhout, het Regionaal Landschap Houtland en Natuurpunt zullen de mogelijkheden worden bekeken. Door een juiste inplanting en zonering van de nieuwe aanplant willen we terug een duurzame, groene toegang naar Torhout creëren.

 

Ook het verwerken van de gevelde bomen werd besproken, het volledig hakselen van de bomen wenst de stad niet. Het Lokaal bestuur Torhout stelde voor de stammen te recupereren. Deze alternatieve nabestemming wordt met de aannemer besproken.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *